Glöggkväll

Styrelsen skulle även detta år vilja bjuda föreningens medlemmar till en glöggkväll med julfika. Glöggkvällen har varit ett mycket uppskattat inslag tidigare och vi hoppas på en trevlig kväll även i år!

Tid: Måndag den 9 december kl. 19:00

Plats: Föreningslokalen, Herrgårdsvägen 28

Oförändrad månadsavgift

Styrelsen har i mitten av november genomfört budgetmöte inför 2020 för att gå igenom de åtgärder som planeras för kommande år samt de kostnader som dessa innebär. Styrelsens har som strategi för 2020 att skyndsamt investera i planerade åtgärder och investeringar med hänsyn till den låga räntenivå som just nu råder. Styrelsen vill även försöka att hålla avgifterna på så låg nivå som möjligt utan att göra avkall på underhåll. Som en del av att hålla föreningens kostnader på en bra nivå har styrelsen under året haft flera förhandlingar med vår bank gällande räntan på många lån som har bindningstid som löper ut under året och på detta sätt fått en förmånlig ränta på lånen.

Tack vare hårt jobb med förhandlingar och genomgång av många av föreningens avtal har vi fått fram en budget som passar föreningens intäkter. Detta tillsammans med många ideella krafter i föreningen där vi tillsammans hjälps åt för att bevara föreningen och dess omgivning i bra skick för att på så sätt undvika kostsamma felanmälningar, jourutryckningar eller onödiga extrabeställningar bidrar till en god ekonomi.

Med anledning av allt detta har styrelsen fått ihop en budget där månadsavgiften kommer att förbli oförändrad även under 2020. Styrelsen planerar under kommande år att även se över avgifter för parkeringar och garage då dessa legat oförändrade under många år.

Bastun

På grund av ett fel på bastuaggregatet har föreningens bastu på Herrgårdsvägen 18 varit tvungen att hållas stängd under hösten. Ett nytt aggregat är beställd och beräknas vara installerat i mitten av december.

Om du därefter önskar boka bastun gör du detta enkelt via bokningstavlan i din entré. Priset är endast 30 kr per pass vilket debiteras på nästkommande avgiftsavi från föreningen.