Rökfritt

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. I Brf Vilundas område innebär detta bland annat ett förbud mot rökning på samtliga lekplatser samt utanför affärslokalerna på Herrgårdsvägen 34. Förbudet gäller även användning av e-cigarett. Ta även hänsyn till andra om ni väljer att röka på egen balkong eller utanför byggnader då röklukt väldigt lätt sprider sig in genom fönster och ventilation.

Balkonger

Balkonger och vissa delar av fasader behöver renovering och vi avråder därför från att kosta på ev. inglasning av balkonger tills att vi vet exakt vad som behöver utföras. Styrelsen har undersökt möjligheterna att anlita experter för att få hjälp med att få fram en bra lösning. Vi strävar efter en lösning som underhåller våra fastigheter och möjliggör besparingar på energiförbrukningen. Om styrelsen får genomföra sitt förslag, blir det ett stort lyft för vår förening som ökar i värdet. Färdigt förslag kommer att presenteras för hela föreningen.

Intresserad av föreningsarbete?

Är du intresserad att hjälpa till i föreningens styrelse eller att sitta som föreningsrevisor? Eller vet du kanske någon annan som bor i Brf Vilunda och som skulle passa för uppgiften? Valberedningen söker just nu efter medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till i föreningen och önskar gärna tips och förslag på passande personer för uppgiften. Ta gärna kontakt med valberedningen om du har några tips eller själv vill vara med och hjälpa till:

Valberedningen består av:
Susanna Höglander, tel. 070-477 53 77
Coralia Burgos, tel. 073-373 21 23