Inga privata föremål i trapphusen

Med hänvisning från en inspektion som brandskyddsmyndigheterna tidigare gjort i Brf Vilunda har föreningen fått anmärkningar om att cyklar, barnvagnar, dörrmattor och liknande föremål ej får förvaras i trapphusen eller entréerna. Föreningen riskerar att bötfällas om detta ej efterlevs.

Att lämna föremål i entrén, trapphuset eller utanför din lägenhetsdörr kan dels vara ett hinder om byggnaden måste utrymmas. Cyklar och barnvagnar kan även bidra med mycket rök i trapphuset vid en eventuell brand.

Om föremål vid upprepade tillfällen lämnas i trapphusen kan dessa behöva omhändertas och du själv tvingas då stå för arbetskostnaden för detta arbete.