Nytt bokningssystem

Den 1 oktober påbörjade Brf Vilunda ett nytt bokningssystem som bland annat innebär att ni som bor i föreningen fortsättningsvis bokar er tvättstugetid via informationstavlan i din entré eller via din mobiltelefon eller dator.

Det nya bokningssystemet innebär även att vi har uppdaterat regler kring bokning och användning av tvättstugor samt bastu, föreningslokal och övernattningsrum som även går att boka på samma sätt. Dessa regler finns att läsa på informationstavlorna, på föreningens hemsida och finns uppsatta i tvättstugorna och lokalerna. Om dessa regler inte följs innebär det att ni kan fråntas möjligheten att fortsättningsvis boka lokalerna.

Bokning av tvättstugorna innebär ingen extra kostnad för dig som boende i föreningen, men bokning av bastu, föreningslokal och övernattningsrummet innebär en kostnad som kommer att debiteras på hushållets nästkommande avgiftsavi. Aktuella priser hittar du i samband med bokning.