Matavfallsinsamling

Enligt beslut från årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till matavfallsåtervinning i föreningen. Det har varit många hinder i vägen för att införa denna typ av återvinning men arbetet pågår för fullt för att få till en bra lösning. Under nästa år är planen att installera nya kärl på prov för matavfallsåtervinning. I dessa kärl är det mycket viktigt att endast matavfall slängs. Om det vid något tillfälle slängs annat i dessa behållare, exempelvis plast, metall eller papper kommer föreningen att tvingas böta stora belopp. Av denna anledning planeras behållarna för matavfall att även installeras med lås som endast boende i Brf Vilunda kommer kunna öppna.