Tvättstugor

Styrelsen har haft som plan att renovera några tvättstugor i taget och under 2020 är planen att tvättstugorna som föreningen har på Herrgårdsvägen 24/26 samt tvättstugorna på Herrgårdsvägen 34 ska renoveras och få nya maskiner installerade. Under arbetets gång kommer det att finnas möjlighet att tvätta i en annan tvättstuga. Vi kommer självklart att informera vidare om detta på informationstavlan i entrén så snart vi vet mer om när renoveringarna kommer att äga rum.