Renovering av tvättstugor

Under våren pågår renovering i några av föreningens tvättstugor. Först tvättstugorna på Herrgårdsvägen 34 där arbetet pågår från vecka 7 fram till april. Därefter fortsätter arbetet på Herrgårdsvägen 24/26.

Under arbetets gång så kommer det att finnas möjlighet för boende på adresserna att tvätta i annan av föreningens tvättstugor. Mer information finns att läsa på de berörda adressernas informationstavlor i samband med renoveringsarbetet.