Motioner inför årsstämman

Har du förslag på förbättringar eller förändringar som rör föreningen? Passa på att göra din röst hörd vid föreningens ordinarie föreningsstämma som kommer att äga rum senare under våren. Det är dags att lämna in motioner och de ska vara inlämnade senast den sista februari för att hinna behandlas till årsstämman.

Att skriva en motion är enkelt. Skriv ner ditt förslag så utförligt och tydligt som möjligt och avsluta med ett yrkande, dvs. ett konkret förslag som stämman enkelt ska kunna bifalla eller avslå. Din motion måste alltså vara tydligt utformad så att man ska kunna svara ”ja” eller ”nej” till förslaget.

Det är viktigt att du även märker din motion med:

• Att det är en motion till årsstämman 2020 du skriver
• Datum som din motion skrivs
• Ditt namn
• Din adress
• Ditt lägenhetsnummer
• Din underskrift

Om du vet med dig att även fler i föreningen delar samma åsikt som dig så ger din motion bättre slagkraft om även deras namn & underskrift står med på motionen.

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om, stort som smått går bra att föreslå. Att skriva en motion är ett bra sätt att påverka din boendemiljö, men tänk på att en motion ska vara ett förslag som gör nytta eller glädje för alla, eller åtminstone många i föreningen och inte bara beröra dina privata intressen!

Motionen kan du lämna i styrelsens brevlåda vid Herrgårdsvägen 28 alternativt fota av och maila till info@brfvilunda.se, men kom ihåg att alltså lämna in senast den 29 februari för att vi ska ha möjlighet att behandla din motion! Har du övriga frågor som du anser bör behandlas på stämman måste även dessa vara inlämnade senast 29 februari.