Balkongrenovering

Som vi även tidigare informerat om finns ett renoveringsbehov på föreningens balkonger. Styrelsen har under en tid jobbat för att se över alternativ för att bäst utföra denna omfattande renovering.

Hur stor omfattning det kommer att bli är inte klart men styrelsen rekommenderar samtliga att i nuläget inte utföra påkostade projekt på balkongerna, så som installation av markiser eller nya inglasningar av balkonger förrän vi meddelat att renoveringsbehov inte längre föreligger. Vi vill även påminna om att större åtgärder i lägenheterna så som inglasningar alltid kräver skriftligt tillstånd av styrelsen.