Balkonglådor och parabolantenner

På våra balkonger gäller regeln att inget får hänga utanför räcket eller riskera att kunna falla ner. Detta gäller både blomlådor och parabolantenner.

För dig som önskar sätta upp en parabolantenn gäller att du inte får sätta upp något utanför fasaden. Det får inte finnas någon risk att något ska kunna ramla ner, så därför måste hela parabolantennen placeras inne på balkongen. En parabolanten får inte heller fästas i fasaden utan måste fästas på så sätt att den inte påverkar väggar och tak.