Matavfallsåtervinning

Brf Vilunda tillämpar numera matavfallsåtervinning. Detta betyder att du som bor i föreningen ska sortera matavfall i separat matavfallspåse och slänga ditt matavfall i en separat behållare. För att få tillgång till det material du behöver för att komma igång med matavfallsåtervinning ska du hämta följande från föreningens grovsoprum som är beläget intill Lidmans Allé:

  • 1 st. behållare (inkl. skruvar för upphängning om så önskas)
  • 1 st. bunt med matavfallspåsar
  • 1 st. broschyr med information om matavfallsåtervinning

Grovsoprummet öppnar du numera själv med din nyckelbricka alla dagar mellan 8:00 – 20:00. Detta betyder att du även kommer att kunna slänga grovsopor i avsedda behållare under dessa tider.

Behållare för att slänga matavfall finns för närvarande utanför Herrgårdsvägen 24 och 34 men vi arbetar för att få fler behållare för matavfall installerade. För att öppna behållarna för matavfall använder du din lägenhetsnyckel (av märket KABA). Om du bytt lås och inte har kvar denna lägenhetsnyckel kan du göra en felanmälan hos Renew Service (via appen ”Renew CTRL” eller dagtid på tel. 08-34 38 00) så återkommer vi till dig för ny nyckel.

Mycket viktigt är att du endast får slänga matavfallspåse samt matavfall i dessa behållare. Plast och övriga hushållssopor får ALDRIG slängas i behållare för matavfall!