Analog TV upphör

Den 8 september går Com Hem över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma, detta kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti rullar en informationstext i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta om du tittar digitalt kan du även leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

Detta är inget som föreningen eller styrelsen kan påverka eller hjälpa till med utan samtliga frågor hänvisas till Com Hem på tel. 90 222. Mer nyttig information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns även att hitta på Com Hems hemsida: www.comhem.se/digitalisering