Årsstämman 2020

Måndag den 29 juni anordnades Brf Vilundas årsstämma som detta året blev väldigt speciell med tanke på den rådande Corona-pandemi. Stämman arrangerades i Renew Arena för att kunna hålla deltagarna väl utspridda. Totalt deltog 86 röstberättigande inkl. 30 st som inte var närvarande men representerades med fullmakt.

På årsstämman valdes Sofie Hellsing som ny ordinarie ledamot samt Sandra Sayekh, William Ericson och Peter Thölix till nya suppleanter. Kurt Perthu, Lea Markuksela och Olavi Arvila avgick från styrelsen och tackades för sitt arbete i föreningen.

Totalt hade 13 st motioner inkommit och samtliga behandlades på årsstämman. Styrelsen lade även fram ett förslag om nya och större balkonger då nuvarande balkongers tekniska livslängd är uppnådd och balkongerna inom kort kommer att behöva åtgärdas för att inte utgöra en säkerhetsrisk vilket kan innebära att de kan behöva stängas. Stämman beslutade att ge den nyvalda styrelsen mandat att verka för upphandling och genomförande av nya och större balkonger. Arbetet med detta har redan påbörjats och styrelsen kommer att informera vidare om detta under hösten.