Garagebesiktning

Under hösten kommer föreningen genom vår förvaltare Renew Service att utföra en besiktning av samtliga garageportar i föreningen. Datum för besiktningen kommer att informeras om när det är bestämt men du som hyr garageplats behöver inte själv vara med under besiktningen. Om fel hittas planeras åtgärd av dessa in efter att besiktning av samtliga portar är utförd.