Grovsoprummet

Styrelsen har under sommaren gjort ett försök med att hålla föreningens grovsoprum som är beläget på Lidmans Allé öppet för samtliga medlemmar där du själv kan öppna med din nyckelbricka alla dagar mellan 8:00 – 20:00. Tyvärr har detta inneburit stora problem med att det slängs fel skräp i behållarna vilket orsakat stora extrakostnader för föreningen. Dessa kostnader är vi alla med och gemensamt betalar för vilket kan innebära att avgiften för din lägenhet kommer att måsta höjas om ordningen inte sköts. Grovsoprummet är inte ett återvinningsrum vilket betyder att inga förpackningar av något slag får slängas som grovsopor.

Matavfall ska slängas i föreningens återvinning för just matavfall tillsammans med avsedd matavfallspåse. Förpackningar, wellpapp, kartonger, konservburkar kan slängas på kommunens återvinningsplats på Holmvägen. För farligt avfall samt möbler och byggvaror hänvisas till SÖRAB Återvinningscentral i Smedby. Glas, tidningar & returpapper kan slängas i behållare utanför grovsoprummet. Observera att överfyllda behållare töms ej och saker som ligger på golvet tas ej om hand vid hämtning. Det är därför absolut förbjudet att lämna saker i grovsoprummet om behållarna är fulla!