Uttag på inre reparationsfond

Inga pengar avsätts idag till den inre fonden som är kopplad till varje bostadsrätt. I dagsläget ges inte heller någon ränta på denna fond för de som tidigare har pengar innestående. Detta betyder att det är upp till var och en att behålla pengarna på fonden utan ränta eller att göra ett uttag och spara på egen hand med ev. ränta. Pga. inflationen kan det vara en god idé att se över detta sparande för att inte ”förlora” pengar som inte ger någon avkastning. Läs mer på sidan för uttag på inre reparationsfond där du även kan ladda ner blankett för uttag.