Balkonglådor och parabolantenner

På våra balkonger gäller regeln att inget får hänga utanför räcket eller riskera att kunna falla ner. Detta gäller både blomlådor och parabolantenner.

För dig som önskar sätta upp en parabolantenn gäller att du inte får sätta upp något utanför fasaden. Det får inte finnas någon risk att något ska kunna ramla ner, så därför måste hela parabolantennen placeras inne på balkongen. En parabolanten får inte heller fästas i fasaden utan måste fästas på så sätt att den inte påverkar väggar och tak.

Kallelse

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Måndag den 29 juni 2020
Tid: 18:45 (registrering från 18:00)

Plats: Vilundaparkens Ishall (Renew Arena)

Läs mer på föreningens sida för Årsstämma 2020

Balkongrenovering

Som vi även tidigare informerat om finns ett renoveringsbehov på föreningens balkonger. Styrelsen har under en tid jobbat för att se över alternativ för att bäst utföra denna omfattande renovering.

Hur stor omfattning det kommer att bli är inte klart men styrelsen rekommenderar samtliga att i nuläget inte utföra påkostade projekt på balkongerna, så som installation av markiser eller nya inglasningar av balkonger förrän vi meddelat att renoveringsbehov inte längre föreligger. Vi vill även påminna om att större åtgärder i lägenheterna så som inglasningar alltid kräver skriftligt tillstånd av styrelsen.