Kolla informationstavlorna

Föreningen har nyligen investerat i nya digitala informationstavlor som nu finns placerade på entréplan i samtliga byggnader. Detta betyder att styrelsen samt vår förvaltare Renew Service nu snabbare, enklare och billigare kan nå ut med viktig information till medlemmarna.

Det är därför viktigt att du som boende i föreningen med jämna mellanrum kontrollerar om det kommit ny information på din tavla. På skärmarna finns även digitala knappar som ni kan trycka fingret mot för att få mer information om t.ex. kontaktuppgifter till styrelsen, valberedning & förvaltare, samt öppettider för grovsoprummet.

Intresserad av föreningsarbete?

Är du intresserad att hjälpa till i föreningens styrelse eller att sitta som föreningsrevisor? Eller vet du kanske någon annan som bor i Brf Vilunda och som skulle passa för uppgiften? Valberedningen söker just nu efter medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till i föreningen och önskar gärna tips och förslag på passande personer för uppgiften. Ta gärna kontakt med valberedningen om du har några tips eller själv vill vara med och hjälpa till:

Valberedningens sammankallande:
Coralia Burgos, tel. 073-373 21 23

Målning i trapphusen

Nu har målning av väggarna på entréplanen i samtliga trapphus påbörjats. På Herrgårdsvägen 10-18 samt 87-103 kommer även övriga våningsplan att målas. Målningen kommer att ske ett trapphus i taget och pågå under de närmaste månaderna. Vi hoppas att detta inte kommer att påverka er nämnvärt och att vi inom kort kommer att ha fina och välkomnande trapphus.

Efter att målningen är genomförd kommer det även att monteras vikbara sittplatser i vissa hus där möjlighet finns. Detta enligt ett beslut på tidigare årsstämma.