Kolla informationstavlorna

Föreningen har nyligen investerat i nya digitala informationstavlor som nu finns placerade på entréplan i samtliga byggnader. Detta betyder att styrelsen samt vår förvaltare Renew Service nu snabbare, enklare och billigare kan nå ut med viktig information till medlemmarna.

Det är därför viktigt att du som boende i föreningen med jämna mellanrum kontrollerar om det kommit ny information på din tavla. På skärmarna finns även digitala knappar som ni kan trycka fingret mot för att få mer information om t.ex. kontaktuppgifter till styrelsen, valberedning & förvaltare, samt öppettider för grovsoprummet.

Uttag på inre reparationsfond

Inga pengar avsätts idag till den inre fonden som är kopplad till varje bostadsrätt. I dagsläget ges inte heller någon ränta på denna fond för de som tidigare har pengar innestående. Detta betyder att det är upp till var och en att behålla pengarna på fonden utan ränta eller att göra ett uttag och spara på egen hand med ev. ränta. Pga. inflationen kan det vara en god idé att se över detta sparande för att inte ”förlora” pengar som inte ger någon avkastning. Läs mer på sidan för uttag på inre reparationsfond där du även kan ladda ner blankett för uttag.

Glöggkväll

Julen närmar sig med stora steg och styrelsen skulle vilja bjuda in till en glöggkväll för föreningens samtliga medlemmar. Glöggkvällen har varit ett mycket uppskattat inslag tidigare år och vi hoppas att den ska bli lika uppskattad även detta år.

Tid:
Torsdag den 13 december kl. 19:00

Plats:
Föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28

Styrelsen bjuder på julfika och vi får samtidigt ett bra tillfälle att samtala med varandra under avslappnade former. Varmt välkomna!