Garagebesiktning

Under hösten kommer föreningen genom vår förvaltare Renew Service att utföra en besiktning av samtliga garageportar i föreningen. Datum för besiktningen kommer att informeras om när det är bestämt men du som hyr garageplats behöver inte själv vara med under besiktningen. Om fel hittas planeras åtgärd av dessa in efter att besiktning av samtliga portar är utförd.

Analog TV upphör

Den 8 september går Com Hem över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma, detta kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti rullar en informationstext i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta om du tittar digitalt kan du även leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

Detta är inget som föreningen eller styrelsen kan påverka eller hjälpa till med utan samtliga frågor hänvisas till Com Hem på tel. 90 222. Mer nyttig information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns även att hitta på Com Hems hemsida: www.comhem.se/digitalisering

Årsstämman 2020

Måndag den 29 juni anordnades Brf Vilundas årsstämma som detta året blev väldigt speciell med tanke på den rådande Corona-pandemi. Stämman arrangerades i Renew Arena för att kunna hålla deltagarna väl utspridda. Totalt deltog 86 röstberättigande inkl. 30 st som inte var närvarande men representerades med fullmakt.

På årsstämman valdes Sofie Hellsing som ny ordinarie ledamot samt Sandra Sayekh, William Ericson och Peter Thölix till nya suppleanter. Kurt Perthu, Lea Markuksela och Olavi Arvila avgick från styrelsen och tackades för sitt arbete i föreningen.

Totalt hade 13 st motioner inkommit och samtliga behandlades på årsstämman. Styrelsen lade även fram ett förslag om nya och större balkonger då nuvarande balkongers tekniska livslängd är uppnådd och balkongerna inom kort kommer att behöva åtgärdas för att inte utgöra en säkerhetsrisk vilket kan innebära att de kan behöva stängas. Stämman beslutade att ge den nyvalda styrelsen mandat att verka för upphandling och genomförande av nya och större balkonger. Arbetet med detta har redan påbörjats och styrelsen kommer att informera vidare om detta under hösten.