Matavfallsinsamling

Enligt beslut från årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till matavfallsåtervinning i föreningen. Det har varit många hinder i vägen för att införa denna typ av återvinning men arbetet pågår för fullt för att få till en bra lösning. Under nästa år är planen att installera nya kärl på prov för matavfallsåtervinning. I dessa kärl är det mycket viktigt att endast matavfall slängs. Om det vid något tillfälle slängs annat i dessa behållare, exempelvis plast, metall eller papper kommer föreningen att tvingas böta stora belopp. Av denna anledning planeras behållarna för matavfall att även installeras med lås som endast boende i Brf Vilunda kommer kunna öppna.

Tvättstugor

Styrelsen har haft som plan att renovera några tvättstugor i taget och under 2020 är planen att tvättstugorna som föreningen har på Herrgårdsvägen 24/26 samt tvättstugorna på Herrgårdsvägen 34 ska renoveras och få nya maskiner installerade. Under arbetets gång kommer det att finnas möjlighet att tvätta i en annan tvättstuga. Vi kommer självklart att informera vidare om detta på informationstavlan i entrén så snart vi vet mer om när renoveringarna kommer att äga rum.

Fortsatt avtal med Com Hem

Styrelsen har under det gångna året genomfört förhandlingar gällande föreningens avtal för TV och Internet. Styrelsen har efter denna genomgång beslutat att förlänga gruppavtalet vi redan har med Com Hem i 3 år och har i och med detta även fått ner kostnaden för TV och Internet. Detta innebär att du som boende i föreningen utan någon extra kostnad kan ta del av Com Hems standardutbud på TV och även har möjlighet att teckna ett internetabonnemang från Com Hem med 100% rabatt med hastighet upp till 100 Mbit. Om du önskar högre hastighet betalar du endast för mellanskillnaden från det ordinarie priset som Com Hem har på 100 Mbit internet.

Kom ihåg att alla internetabonnemang är personliga och måste därför avslutas vid en flytt, även om du inte betalar något för abonnemanget. Gällande utbud och priser hittar du på: www.comhem.se