Renovering av tvättstugor

Under våren pågår renovering i några av föreningens tvättstugor. Först tvättstugorna på Herrgårdsvägen 34 där arbetet pågår från vecka 7 fram till april. Därefter fortsätter arbetet på Herrgårdsvägen 24/26.

Under arbetets gång så kommer det att finnas möjlighet för boende på adresserna att tvätta i annan av föreningens tvättstugor. Mer information finns att läsa på de berörda adressernas informationstavlor i samband med renoveringsarbetet.

Motioner inför årsstämman

Har du förslag på förbättringar eller förändringar som rör föreningen? Passa på att göra din röst hörd vid föreningens ordinarie föreningsstämma som kommer att äga rum senare under våren. Det är dags att lämna in motioner och de ska vara inlämnade senast den sista februari för att hinna behandlas till årsstämman.

Att skriva en motion är enkelt. Skriv ner ditt förslag så utförligt och tydligt som möjligt och avsluta med ett yrkande, dvs. ett konkret förslag som stämman enkelt ska kunna bifalla eller avslå. Din motion måste alltså vara tydligt utformad så att man ska kunna svara ”ja” eller ”nej” till förslaget.

Det är viktigt att du även märker din motion med:

• Att det är en motion till årsstämman 2020 du skriver
• Datum som din motion skrivs
• Ditt namn
• Din adress
• Ditt lägenhetsnummer
• Din underskrift

Om du vet med dig att även fler i föreningen delar samma åsikt som dig så ger din motion bättre slagkraft om även deras namn & underskrift står med på motionen.

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om, stort som smått går bra att föreslå. Att skriva en motion är ett bra sätt att påverka din boendemiljö, men tänk på att en motion ska vara ett förslag som gör nytta eller glädje för alla, eller åtminstone många i föreningen och inte bara beröra dina privata intressen!

Motionen kan du lämna i styrelsens brevlåda vid Herrgårdsvägen 28 alternativt fota av och maila till info@brfvilunda.se, men kom ihåg att alltså lämna in senast den 29 februari för att vi ska ha möjlighet att behandla din motion! Har du övriga frågor som du anser bör behandlas på stämman måste även dessa vara inlämnade senast 29 februari.

Rensa vattenlås

Enligt föreningens stadgar är det du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för synliga delar i badrummet, så som vattenlåset i dusch eller under badkar. Det är därför viktigt att rensa detta vattenlås minst en gång per år för att undvika risk för stopp och vattenskador som kan bli kostsamma. Önskar du hjälp med rensning av vattenlåsen kan du mot en mindre kostnad beställa detta från vår förvaltare Renew Service, tel. 08-34 38 00.