Inga privata föremål i trapphusen

Med hänvisning från en inspektion som brandskyddsmyndigheterna tidigare gjort i Brf Vilunda har föreningen fått anmärkningar om att cyklar, barnvagnar, dörrmattor och liknande föremål ej får förvaras i trapphusen eller entréerna. Föreningen riskerar att bötfällas om detta ej efterlevs.

Att lämna föremål i entrén, trapphuset eller utanför din lägenhetsdörr kan dels vara ett hinder om byggnaden måste utrymmas. Cyklar och barnvagnar kan även bidra med mycket rök i trapphuset vid en eventuell brand.

Om föremål vid upprepade tillfällen lämnas i trapphusen kan dessa behöva omhändertas och du själv tvingas då stå för arbetskostnaden för detta arbete.

Kolla informationstavlorna

Föreningen har nyligen investerat i nya digitala informationstavlor som nu finns placerade på entréplan i samtliga byggnader. Detta betyder att styrelsen samt vår förvaltare Renew Service nu snabbare, enklare och billigare kan nå ut med viktig information till medlemmarna.

Det är därför viktigt att du som boende i föreningen med jämna mellanrum kontrollerar om det kommit ny information på din tavla. På skärmarna finns även digitala knappar som ni kan trycka fingret mot för att få mer information om t.ex. kontaktuppgifter till styrelsen, valberedning & förvaltare, samt öppettider för grovsoprummet.

Uttag på inre reparationsfond

Inga pengar avsätts idag till den inre fonden som är kopplad till varje bostadsrätt. I dagsläget ges inte heller någon ränta på denna fond för de som tidigare har pengar innestående. Detta betyder att det är upp till var och en att behålla pengarna på fonden utan ränta eller att göra ett uttag och spara på egen hand med ev. ränta. Pga. inflationen kan det vara en god idé att se över detta sparande för att inte ”förlora” pengar som inte ger någon avkastning. Läs mer på sidan för uttag på inre reparationsfond där du även kan ladda ner blankett för uttag.