Nytt bokningssystem

Den 1 oktober påbörjade Brf Vilunda ett nytt bokningssystem som bland annat innebär att ni som bor i föreningen fortsättningsvis bokar er tvättstugetid via informationstavlan i din entré eller via din mobiltelefon eller dator.

Det nya bokningssystemet innebär även att vi har uppdaterat regler kring bokning och användning av tvättstugor samt bastu, föreningslokal och övernattningsrum som även går att boka på samma sätt. Dessa regler finns att läsa på informationstavlorna, på föreningens hemsida och finns uppsatta i tvättstugorna och lokalerna. Om dessa regler inte följs innebär det att ni kan fråntas möjligheten att fortsättningsvis boka lokalerna.

Bokning av tvättstugorna innebär ingen extra kostnad för dig som boende i föreningen, men bokning av bastu, föreningslokal och övernattningsrummet innebär en kostnad som kommer att debiteras på hushållets nästkommande avgiftsavi. Aktuella priser hittar du i samband med bokning.

Öppna Entrédörrar

Vid flytt eller in/urlastning till lägenheterna är det noga att entrédörrarna till våra fastigheter inte lämnas öppna mer än nödvändigt för att undvika att obehöriga smiter in. Det har under året förekommit många inbrott i framförallt källarna, men även bedrägeriförsök utförda av folk som tagit sin in i trapphusen för att sedan ringa på hos boenden har rapporterats.

Nedskräpning

Intill föreningens grovsoprum som är beläget vid garageplatserna i närhet till Lidmans Allé finns även behållare för att kunna slänga glas och papper vilket du kan göra dygnet runt. Ibland händer det att behållarna inte hinner tömmas innan de blivit fulla. Om så är  fallet är det mycket viktigt att INTE ställa papper, glas eller andra sopor bredvid behållarna eller intill grovsoprummet. Detta har tyvärr kostat föreningen både tid och mycket pengar för att städa skräp som inte slängs rätt. Om en behållare är full hänvisar vi till SÖRAB återvinningscentral i Smedby eller på kommunens övriga återvinningsplatser. Vi ber er att vänligen respektera detta och att vi hjälps åt att undvika onödiga kostnader som kan innebära att våra månadsavgifter måste höjas i onödan, eller att vi i värsta fall tvingas stänga ner vår återvinningsplats pga. de höga kostnaderna.

Att ställa skräp intill containrar, i våra källarutrymmen eller på annan allmän yta är olagligt och straffbart. Lämnas brännbart material i källargångar eller trapphus kan den som varit delaktig bli åtalad ifall en brand skulle uppstå.