Årsstämman 2020

Måndag den 29 juni anordnades Brf Vilundas årsstämma som detta året blev väldigt speciell med tanke på den rådande Corona-pandemi. Stämman arrangerades i Renew Arena för att kunna hålla deltagarna väl utspridda. Totalt deltog 86 röstberättigande inkl. 30 st som inte var närvarande men representerades med fullmakt.

På årsstämman valdes Sofie Hellsing som ny ordinarie ledamot samt Sandra Sayekh, William Ericson och Peter Thölix till nya suppleanter. Kurt Perthu, Lea Markuksela och Olavi Arvila avgick från styrelsen och tackades för sitt arbete i föreningen.

Totalt hade 13 st motioner inkommit och samtliga behandlades på årsstämman. Styrelsen lade även fram ett förslag om nya och större balkonger då nuvarande balkongers tekniska livslängd är uppnådd och balkongerna inom kort kommer att behöva åtgärdas för att inte utgöra en säkerhetsrisk vilket kan innebära att de kan behöva stängas. Stämman beslutade att ge den nyvalda styrelsen mandat att verka för upphandling och genomförande av nya och större balkonger. Arbetet med detta har redan påbörjats och styrelsen kommer att informera vidare om detta under hösten.

Balkonglådor och parabolantenner

På våra balkonger gäller regeln att inget får hänga utanför räcket eller riskera att kunna falla ner. Detta gäller både blomlådor och parabolantenner.

För dig som önskar sätta upp en parabolantenn gäller att du inte får sätta upp något utanför fasaden. Det får inte finnas någon risk att något ska kunna ramla ner, så därför måste hela parabolantennen placeras inne på balkongen. En parabolanten får inte heller fästas i fasaden utan måste fästas på så sätt att den inte påverkar väggar och tak.

Kallelse

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Dag: Måndag den 29 juni 2020
Tid: 18:45 (registrering från 18:00)

Plats: Vilundaparkens Ishall (Renew Arena)

Läs mer på föreningens sida för Årsstämma 2020