Nytt gruppavtal på Internet

På årets föreningsstämma fick styrelsen i uppdrag av stämman att ett gruppavtal skulle tecknas för internet i vår förening. Styrelsen har sedan dess lagt ner många timmar på möten och förhandlingar med div. internetleverantörer och har genom detta fått ett mycket fördelaktigt pris på denna gruppanslutning. Valet av leverantör föll slutligen på Comhem som kommer att leverera internet med en hastighet av 100 Mbit till BRF Vilundas samtliga hushåll under minst 3 år framöver. Avtalet träder i kraft den 2 december 2013. För alla hushåll som väljer att ansluta sig till gruppavtalet så ingår även Comhems IP-telefoni för den som önskar detta (endast minutkostnad och en ev. minimiavgift på för närvarande 29 kr behöver betalas). För att förbereda driftsättning kommer Comhem utföra åtgärder på vårt nuvarande nät. En av dessa åtgärder är besök i samtliga lägenheter under hösten för kontroll att bredbandsuttagen är korrekt installerade. Mer information om detta besök kommer efter sommaren.

OBSERVERA ATT DU MÅSTE SJÄLV ANSVARA FÖR ATT SÄGA UPP DITT NUVARANDE INTERNETABONNEMANG FÖR ATT SLIPPA DUBBLA KOSTNADER! För mer information om hur du bör göra om du vill ta del av detta erbjudande kan du läsa på vår sida för gruppavtal Internet.

Planerat strömavbrott

Torsdag den 13 juni på förmiddagen kommer ett planerat strömavbrott att ske i alla låghus samt tillhörande garage under ca 1 timmes tid. Mer information om detta finns anslaget i portarna. Strömavbrottet kommer inte att påverka höghusen.

Trivseldag

26 maj planerar vi att genomföra en trivseldag utomhus för alla i föreningen. Förutom att få tillfälle att umgås planerar vi att bland annat anordna tipspromenad och vi bjuder även på fika & grillad korv med bröd. Se anslag i portarna för mer information.