Försäkring

Föreningen är försäkrade via Trygg Hansa. Försäkring för t.ex. lösöre måste ni som boende teckna själva med ert hemförsäkringsbolag. Observera att du även måste teckna ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring för inte riskera att bli skadeståndsskyldig mot föreningen om det skulle ske en olycka på den fasta egendom som tillhör föreningen om du inte har ett bostadsrättstillägg.

Föreningen har byggnaderna försäkrade till fullvärde. Du måste själv ha en egen hemförsäkring för att skydda det du själv har i bostaden, förrådet och i garaget. Du kan bli ersättningsskyldig för vissa skador på huset om du brustit i aktsamhet eller i ditt underhållsansvar. Försäkringsbolagen erbjuder därför särskilda tillägg, så kallat bostadsrättstillägg, till hemförsäkringen för den som har bostadsrätt och som kan bli ersättningsskyldig till följd av bristande aktsamhet etc.