Övriga kontaktuppgifter

Brev till styrelsen

Brev till styrelsen lämnas i brevlåda utanför föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28
E-post till styrelsen: info@brfvilunda.se

Vill du komma i direkt kontakt med någon i styrelsen hittar du samtliga kontaktuppgifter för detta på vår styrelsesida

Observera att alla förslag, idéer & invändningar måste komma till styrelsen skriftligen för att kunna behandlas, antingen via brev eller e-post.

Nyckeltaggar

Vid omprogrammering eller frågor om nyckeltaggar & låssystemet, vänligen ring vår felanmälan.
Läs gärna vår sida om låssystemet för mer information.

Telefon: 08-34 38 00

Störningsjour

Vid akuta problem med störande grannar.
Läs gärna vår sida om störande grannar
först.

Telefon: 08-34 38 00

Felanmälan, Fastighetsskötare & Ekonomifrågor

Se vår sida om felanmälan för mer information

Renew Service felanmälan (dagtid): 08-34 38 00

Förvaltare (Renew Service AB)

Förvaltning, tekniska frågor och försäkring
Uthyrning av billats, förråd, lokal, andrahandsuthyrning 

Telefon: 08-34 38 00

HSB Norra Stor-Stockholm

Postadress: Box 162, 177 23 Järfälla
Besöksadress: Vasaplatsen 4
Telefon: 010-442 50 00
Hemsida: http://www.hsb.se/norrastorstockholm
Org.nr: 713200-0295
Styrelsens säte: Järfälla

Webbmaster

Denna sida har skapats av Andreas Persson som även tillhandahållit omgivningsbilder. Samtliga texter & bilder på webbsidan är copyrightskyddade, men får användas efter godkänd förfrågan. Frågor som rör webbplatsen hänvisas till Andreas Persson på telefon 0703-96 92 83.