Övriga kontaktuppgifter

Brev till styrelsen

Brev till styrelsen lämnas i brevlåda utanför föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28
E-post till styrelsen: info@brfvilunda.se

Vill du komma i direkt kontakt med någon i styrelsen hittar du samtliga kontaktuppgifter för detta på vår styrelsesida

Observera att alla förslag, idéer & invändningar måste komma till styrelsen skriftligen för att kunna behandlas, antingen via brev eller e-post.

Avi och avtalsfrågor

Telefon: 08-34 38 00
E-post: boende@renewservice.se

Avier kan man själv hämta från Realnode om man saknar en sådan.

Parkeringsfrågor

Telefon: 08-34 38 00 (telefontid måndag – torsdag, 9:00 – 11:00)
E-post: parkering@renewservice.se

Nyckeltaggar

Vid omprogrammering eller frågor om nyckeltaggar & låssystemet, vänligen ring vår Renew Service och gör en felanmälan.
Läs gärna vår sida om låssystemet för mer information.


Återaktivering i samband med lägenhetsöverlåtelse är ingen omprogrammering utan då ska kontakt tas med Väsby Lås för återaktivering inom 30 dag.

Telefon: 08-34 38 00

Störningsjour

Vid akuta problem med störande grannar. Försök gärna kontakta grannen själv i första hand. Läs gärna vår sida om störande grannar.

Telefon: 08-34 38 00

Felanmälan

Se vår sida om felanmälan för mer information

Renew Service felanmälan (dagtid): 08-34 38 00
felanmälan@renewservice.se

Du kan även göra en felanmälan genom att ladda ner appen Renew CTRL

Förvaltare (Renew Service AB)

Förvaltning, tekniska frågor och försäkring
Uthyrning av bilplats, förråd, lokal, andrahandsuthyrning 

Telefon: 08-34 38 00

HSB Stockholm

Besöksadress: Flemminggatan 41, Stockholm
Telefon: 010-442 11 00
Hemsida:
http://www.hsb.se

Fakturor till föreningen

Brf Vilunda, c/o Renew Service
Box 2018
194 02 Upplands Väsby

faktura.vilunda@renewservice.se

Webmaster

Denna sida har skapats av Andreas Persson. Samtliga texter & bilder på webbsidan är copyrightskyddade, men får användas efter godkänd förfrågan. Frågor som rör webbplatsen hänvisas till Tomas Hellman på telefon 0706- 19 32 58.