Balkongprojekt

Tidplan

Bakgrund

Betong på väggarna på höghusens balkongsidor har börjat släppa och hösten 2017 gjordes så kallad skrotning där betong som riskerar att falla ner togs bort. I samband med det så gjordes undersökning av betongens kondition på balkongplatta samt balkongsidor och den visade att reparation var nödvändig.

Styrelsen har tagit hjälp av konstruktör för vägledning av åtgärdsval och beräknad livslängd för de olika åtgärdsmetoderna. Styrelsen har i huvudsak tittat på två metoder:

 • Renovering på traditionellt sätt vilket innebär mycket buller och är en mera långvarig process. Renoveringen håller normalt i ca 10 år.
 • Ta bort befintliga balkongplattor och sidor för att ersätta dessa med nya balkongsidor och balkongplattor samt att samtidigt glasa in balkongerna. Denna metod håller i ca 70 år.

Vid en kompletterande undersökning sommaren 2020 har alternativet om renovering uteslutits då ett byte anses vara nödvändigt och efter genomgång på föreningens ordinarie föreningsstämma 2020 röstade stämman för ett genomförande av nya och större balkonger i föreningen.

Planerade åtgärder

Vid en extra föreningsstämma den 27 oktober 2022 beslutade stämman att ge styrelsen följande uppdrag:

 • installera djupare balkongplattor samt utföra inglasning på samtliga balkonger och flytta ut vägg för “burspråken” där sådan finns i höghusen (Herrgårdsvägen 24, 26, 28, 30, 32 och 34) så att de ligger i linje med balkonger.
 • förlängt djup av balkongplattorna på Herrgårdsvägen 24, 26, 28, 30, 32 och 34 med 40 cm djup från ursprung.
 • förlängt djup av balkongplattorna på Herrgårdsvägen 10, 12, 14, 16 och 18 samt 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101 och 103 med 60 cm djup från ursprung.
 • möjlighet att installera ”franska balkonger” till de lägenheter i bottenplan som inte har balkong eller uteplats.
 • installera nya uteplatser med markis där uteplatser finns idag.

Önskar du veta mer om projektet som stämman beslutade om den 27 oktober 2022 kan du ladda ner följande dokument:

Efter stämman samlade styrelsen innehavarna av lägenheter i bottenplan som inte har balkong eller uteplats. Majoriteten av dessa lägenhetsinnehavare röstade då nej till att bygga franska balkonger i dessa lägenheter. Styrelsen har därför inte gått vidare med möjligheten att installera franska balkonger.

Vinster med en utbyggnad och inglasning av balkongerna

Vinster med en utbyggnad och inglasning av balkongerna

 • Fasaden på våra hus blir enhetlig och därmed mer attraktiv eftersom alla balkonger blir inglasade på samma sätt.
 • Brandtätning mellan balkongerna förbättras och kommer att uppfylla gällande krav när det gäller brandskydd.
 • Framtida kostsamma underhållsbehov minskas då samtliga balkonger får nyskick.
 • Hela föreningens energikostnad beräknas sjunka i och med en enhetlig inglasning och att samtliga balkongräcken även isoleras.

Övrigt

Saker som finns eller förvaras på balkongen måste tas bort enligt gällande tidplan, om inget annat meddelas. Rekommendation är att även eventuell inglasning, trall eller markis tas bort för att undvika kostnader för föreningen. Inglasning som sitter kvar kan komma att debiteras den boende vilket även gäller skräp som ställts ut på balkongen.