Balkongprojekt

Bakgrund

På föreningens årsstämma 2020 fick styrelsen i uppdrag att påbörja ett projekt om utbyte av balkonger då dessa börjat bli i mycket dåligt skick. Betong på väggarna på höghusens balkongsidor har börjat släppa och hösten 2017 gjordes så kallad skrotning där betong som riskerar att falla ner togs bort. I samband med det så gjordes undersökning av betongens kondition på balkongplatta samt balkongsidor och den visade att reparation var nödvändig.

Styrelsen har tagit hjälp av konstruktör för vägledning av åtgärdsval och beräknad livslängd för de olika åtgärdsmetoderna. Styrelsen har i huvudsak tittat på två metoder:

  • Renovering på traditionellt sätt vilket innebär mycket buller och är en mera långvarig process. Renoveringen håller normalt i ca 10 år.
  • Ta bort befintliga balkongplattor och sidor för att ersätta dessa med nya balkongsidor och balkongplattor samt att samtidigt glasa in balkongerna. Denna metod håller i ca 70 år.

Vid en kompletterande undersökning sommaren 2020 har alternativet om renovering uteslutits då ett byte anses vara nödvändigt och efter genomgång på föreningens ordinarie föreningsstämma 2020 röstade stämman för ett genomförande av nya och större balkonger i föreningen. Planen är att det installeras nya balkongplattor och att balkongernas djup samtidigt förlängs ca 60 centimeter.

Vinster med en utbyggnad och inglasning av balkongerna

Vinster med en utbyggnad och inglasning av balkongerna

  • Fasaden på våra hus blir enhetlig och därmed mer attraktiv eftersom alla balkonger blir inglasade på samma sätt.
  • Brandtätning mellan balkongerna förbättras och kommer att uppfylla gällande krav när det gäller brandskydd.
  • Framtida kostsamma underhållsbehov minskas då samtliga balkonger får nyskick.
  • Hela föreningens energikostnad beräknas sjunka i och med en enhetlig inglasning och att samtliga balkongräcken även isoleras.

Ekonomisk bakgrund

Föreningen har genom investeringar sänkt de löpande kostnaderna. Genom att glasa in balkongerna kommer föreningen att spara ca 15% i uppvärmningskostnader vilket gynnar samtliga medlemmar i föreningen.

Efter stambyte, fönsterbyte, införande av FTX och nu renovering av fasader samt byte av balkonger så är våra hus i gott skick och kräver en lägre underhållsavsättning än flertalet flerbostadshus.

Månadsavgiften

Brf Vilunda har en bra ekonomi och styrelsen räknar med att föreningen kan bära kostnaden av en balkongutbyggnad utan att månadsavgiften påverkas. Kostnaden för det nödvändiga arbetet med att byta balkongerna är enligt de kostnadsförslag som föreningen fått ca 70 miljoner kronor. Av detta beräknas kostnaden för att bygga ut och glasa in balkongerna vara ca 5%. Den totala kostnaden beräknas rymmas inom nuvarande budget utslagen på 2 år. Din månadsavgift kommer alltså inte att påverkas på grund av detta projekt.

Övrigt

Då balkongerna planeras att byggas om avråder styrelsen från att själv utföra inglasning eller andra kostsamma åtgärder av balkonger tills att balkongprojektet är utfört. Planen med detta projekt är att samtliga balkonger i föreningen ska få inglasning när projektet är klart. Om du trots detta önskar utföra en inglasning på egen hand ber vi dig ta del av villkoren på föreningens sida för balkonginglasning.