Styrelse & valberedning

Ordförande

Mehrdad Mehrdadian
Herrgårdsvägen 32
070-456 50 05

Vice ordförande, Informationsansvarig

Tomas Hellman
Herrgårdsvägen 101
070-619 32 58

Sekreterare, IT & Webbansvarig

Andreas Persson
Herrgårdsvägen 16 A
070-396 92 83

Ordinarie ledamot

Sofie Hellsing
Herrgårdsvägen 26
073-618 15 18

Utsedd av HSB

Arash Redstorm
010-442 50 32

Suppleant

Sandra Sayekh
Herrgårdsvägen 30
073-367 65 43

Suppleant

William Ericson
Herrgårdsvägen 18 B
076-197 96 96

Suppleant

Peter Thölix
Herrgårdsvägen 101
070-590 04 10

Förvaltare (Renew Service)

Kent Thelin
08-34 38 00

Fastighetsskötare (Renew Service)

Slobodan ”Slobbe” Janjanin
08-34 38 00

Revisor, ordinarie

Jenna Häivälä
Herrgårdsvägen 24
073-878 62 82

Revisor, suppleant

André Khayat
Herrgårdsvägen 10 B
070-509 91 92

Valberedning, sammankallande

Lea Markuksela
Herrgårdsvägen 18 B
070-212 25 37

Valberedning

Carina Eklund
Herrgårdsvägen 26
070-772 85 66

Valberedning

Susanna Höglander
Herrgårdsvägen 10 B
070-477 53 77