Styrelse & valberedning

ordförande

Tomas Hellman
Herrgårdsvägen 101
070-619 32 58

Ordinarie ledamot
Vice Ordförande

Dan Danielsson
Herrgårdsvägen 24
070-820 52 82

ORDINARIE LEDAMOT
Sekreterare

Carina Eklund
Herrgårdsvägen 26
070-772 85 66

Ordinarie Ledamot
FASTIGHET

Owe Ekholm
Herrgårdsvägen 28
070-461 25 01

Ordinarie Ledamot
FASTIGHET

Nikola Zlokapa
Herrgårdsvägen 24
073 – 639 15 22

ORDINARIE LEDAMOT
Miljö, Trädgård

Lea Markuksela
Herrgårdsvägen 18 B
070-212 25 37

ORDINARIE LEDAMOT
iNFORMATION

Sabina Fornhem
Herrgårdsvägen 10 B
070-532 55 34

ORDINARIE LEDAMOT
Utsedd av HSB

Josephine Frans
010-442 11 00 (HSB boendeservice)


Förvaltare (Renew Service)

Birgitta Lindström
08-34 38 00

Fastighetsskötare (Renew Service)

Petri ( Peppe) Kaivolin 
08-34 38 00


Revisorer

Peter Thölix (suppleant)
Herrgårdsvägen 34
070-590 04 10

Minna Kamppinen (ordinarie)
Herrgårdsvägen 97
070 – 832 60 60


Valberedning

Andreas Roupé (ordförande)
Herrgårdsvägen 12B
076-3982498

Sigi Vandewinkel
Herrgårdsvägen 12B
072-8520557

VAKANT