Styrelse & valberedning

Ordförande

Mehrdad Mehrdadian
Herrgårdsvägen 32
070-456 50 05

 

Vice ordförande, Informationsansvarig

Tomas Hellman
Herrgårdsvägen 101
070-619 32 58

Sekreterare, IT & Webbansvarig

Andreas Persson
Herrgårdsvägen 16 A
070-396 92 83

Miljö-/trädgårdsansvarig

Bror Rosenback
Herrgårdsvägen 91
073-356 40 61

Fastighetsansvarig

Kurt Perthu
Herrgårdsvägen 34
070-891 44 85

 

Utsedd av HSB

Lotta Lindström
010-442 50 19

 

Suppleant

Majlis Klintberg
Herrgårdsvägen 32
070-098 42 20

 

Suppleant

Madelene Andersson
Herrgårdsvägen 97
073-837 07 90

 

 

 

Förvaltare (Renew Service)

Kent Thelin
08-34 38 00

Fastighetsskötare (Renew Service)

Slobodan ”Slobbe” Janjanin
08-34 38 00

 

 

 

Revisor, ordinarie

André Khayat
Herrgårdsvägen 10 B
070-509 91 92

Revisor, suppleant

Niklas Nyholm
Herrgårdsvägen 18 A
073-623 90 85

 

 

 

Valberedning, sammankallande

Coralia Burgos
Herrgårdsvägen 28
073-373 21 23

 

Valberedning

Claes Sköld
Herrgårdsvägen 34
070-379 95 07

 

Valberedning

John-Erik Sjöberg
Herrgårdsvägen 30
070-043 06 95