Vanliga frågor

Jag kommer inte in i min port med min TAG, vem kontaktar jag?
Kontakta Väsby Lås eller gör en felanmälan, prova först om dina andra TAG:ar fungerar.

Jag vill ha flera TAG:ar. Hur kan jag få det?
Kontakta Väsby Lås. Debitering sker för extra TAG:ar.

Jag har tappat min TAG. Ska jag anmäla det och får jag en ny?
En TAG är det samma sak som en nyckel. Det framgår inte på TAG:en vart den går, men du måste anmäla till felanmälan att den försvunnit så att TAG:en kan spärras och därmed bli värdelös. Föreningen har tillhandahållit 3 st. TAG:ar till varje lägenhet och om du tappar en så måste du köpa en ny om du senare säljer lägenheten. Om du tappat en TAG kan du göra en felanmälan eller kontakta Väsby Lås.

Jag vill ändra telefonnummer som porttelefonen ringer upp. Vem vänder jag mig till?
Du kan själv ändra via tavlan i porten. Använd din TAGG för att logga in på samma sätt som om du ska boka tid i tvättstugan. Du kan även ändra via APTUS Appen. Om du behöver hjälp så kontakt någon i styrelsen eller hör med din granne.

Jag vill ta bort en vägg som inte är bärande. Måste jag få godkännande av styrelsen?
Fråga alltid styrelsen om du ska bygga om för att vara på den säkra sidan. Gör med fördel även en ritning på ombyggnaden. Skärpta regler har införts i bostadsrättslagen och om anmälan int görs för något som man skulle anmält blir man återställningsansvarig.

Jag ska renovera min lägenhet, vilka villkor gäller för att använda pengarna på den inre fonden och hur får man tillgång till pengarna?
Pengar som ev. finns kvar på den inre fonden är dina och du kan när som helst begära att få dem utbetalt till dig. Det krävs ingen förklaring vad du ska använda pengarna till. Kontakt Renew Service så hjälper de dig. Blankett kan även laddas ner på föreningens hemsida.

Jag vill sätta upp en parabol. Kan jag skruva fast den på fasaden eller på balkongräcket?
Du får inte sätta upp något utanför fasaden. Det får inte finnas någon risk att något ska kunna ramla ner, så därför måste den placeras inne på balkongen. Det är fastighetsägaren som är ansvarig om något ramlar ner och skadar någon, därför får inget hänga utanför fasaden.

Får jag grilla på balkongen om jag bor högst upp, det kan finns ju ingen som störs ovanför?
Grillning är inte tillåtet om det inte är elgrill, på grund av förhöjd brandrisk vid grillning med kol eller gas. Föreningen har en grillplats mellan höghusen, Herrgårdsvägen 34 och 28. Du får även grilla i egen grill på andra platser utomhus om inte eldningsförbud råder.

Jag skulle behöva hyra ett extra förråd. Vem kontaktar jag?
Kontakta HSB Stockholm, via Mitt HSB eller på telefon 010- 442 11 00. HSB Stockholm har det administrativa uppdraget när det gäller bland annat hyresfrågor vid hyra av extra förråd eller parkering.

Föreningen ger ju ut informationsblad flera gånger om året.  Har man möjlighet att lämna in bidrag till detta blad?
Informationsbladet är inte bara något för styrelsen. Självklar så har alla möjlighet att lämna bidra. Kontakta web/ Info ansvarig, kontaktuppgifter finns uppsatta i portarna.

Varför får man inte kasta sina gamla möbler i miljörummet?
Föreningen har haft stora kostnader med tömning av sopor.  För att minska antalet tömningar men ändå erbjuda en möjlighet att kasta en del grovsopor så har beslut tagits att bland annat möbler inte får kastas. Om ni ställer möbler utanför miljörummet så kommer föreningen att debitera er för kostnaderna att forsla bort möblerna. Möbler och andra skrymmande grovsopor kan kastas hos t.ex. SÖRAB.  Det går även att kontakt t.ex. SKOPAN och höra med dem om det finns intresse att ta hand om möblerna.

Eftersom porten är låst och inte vem som helst kan komma in så känns det säkrare att ta in cykeln och ställa den i trapphuset. Går det bra?
Ingenting får stå i trapphusen pga. brandsäkerhetsskäl.  Trapphusen är utrymningsvägar och ska därför vara fria från alla typer av saker.  Detta gäller även källargångar där det finns gemensamhetsutrymme som t.ex. tvättstugan.

Det blev en spricka i glaset när jag skulle putsa fönstret. Åtgärdar föreningen det?
Nej. Det är den boende som står för kostnaderna. Gör en felanmälan så att du vet att du får rätt typ av glas om det måste bytas. Detta gäller även läckage mellan glasen som yttrar sig genom att en dimma kan uppstå mellan glasen.

Måste jag ha styrelsens tillstånd i samband med renovering?
Alla åtgärder som innebär ingrepp i sådant som föreningen ansvarar för eller som ger förändring av lägenhetens karaktär (exempelvis om du river en vägg) måste du som bostadsinnehavare ha styrelsens tillstånd för.

Vem som ansvarar för vad finns att läsa i föreningens stadgar men om du är osäker så är det alltid bättre att fråga en gång för mycket. Enklast är att bara maila en enklare beskrivning av ditt projekt till info@brfvilunda.se, alternativt skriva ett brev och lämna i styrelsens brevlåda vid Herrgårdsvägen 28.

Om byggmaterial, container, byggsäckar eller annan förvaringsutrustning för skräp behöver förvaras på föreningens mark i samband med en renovering måste tillstånd alltid fås av styrelsen.

På balkongen har föreningen ansvar för yttre synliga delar, så som vägg, tak och utsidan av balkongräcket. Boende får således inte måla eller på annat sätt göra om detta på egen hand. Önskar du exempelvis klä in balkongen måste tillstånd sökas men vägg och tak får aldrig ha annan färg än befintlig. Insida av räcket och golv, alltså det som aldrig syns utåt får du som boende bestämma själv om du önskar måla om.

Jag tänker renovera mitt badrum. Får man göra det själv?
Försäkringsbolagen ställer mycket stränga villkor när det gäller våtutrymmen. Du bör anlita en som är certifierad enligt säkert vatten. Samtliga skador på ytskikt och tätskikt är bostadrättsinnehavaren ansvarig för. Blir det skada på byggnadskonstruktionen pga. dåligt tätskikt så är det din hemförsäkring som ersätter skadorna på huskonstruktionen och är det inte rätt utfört så kan ersättning från försäkringsbolaget utebli och du får själv stå för kostnaderna. Samtliga badrum renoverades vid stambyte 2010-2011.

Min toalettstol och mitt handfat har blivit skadat. Kan jag få nytt eller måste jag bekosta detta själv?
I föreningens stadgar anges bland annat att den boende är ansvarig och därmed står för kostnaden. Fastighetsskötaren kan vara behjälplig mot ersättning vid byte.

Min kran i köket och badrummet står och droppar. Kan jag få det åtgärdat av föreningen?
I föreningens stadgar anges bland annat att den boende är ansvarig och därmed står för kostnaden. Fastighetsskötaren kan vara behjälplig mot ersättning vid byte.