Tidplan

Projektet är indelat i olika etapper.

Etapp 1 omfattar Herrgårdsvägen 87-103.

Etappen blev klar december 2023, så när som på återställande av markarbeten och åtgärder av diverse noteringar som ska åtgärdas. Slutbesiktning kommer att ske under våren 2024.

Etapp 2 omfattar Herrgårdsvägen 10-18.

Arbete har påbörjats med att ta ner balkongräcken och montage av balkonger har påbörjats från Herrgårdsvägen 18 och sedan går man vidare mot Herrgårdsvägen 10.

Följande klartidplan arbetas det efter:

Herrgårdsvägen 18: 28 februari
Herrgårdsvägen 16 : 21 mars
Herrgårdsvägen 14: 11 april
Herrgårdsvägen 12: 2 maj
Herrgårdsvägen 10: 13 juni

Etapp 3 omfattar höghusen.

Herrgårdsvägen 34

Demontering västra långsida:    15 januari – 16 februari
Montage västra långsida:          19 februari – 24 maj
Demontering södra gavel:      22 januari – 2 februari
Renovering södra gavel:        26 februari – 12 april
Montage södra gavel:            15 april – 14 juni
Demontering norra gavel:      3 juni- 14 juni
Montering norra gavel:          17 juni – 27 september
Demontering östra långsida:    15 april – 17 maj
Montage östra långsida:             20 maj – 20 september

Herrgårdsvägen 28-32

Demontering östra långsida:    12 augusti- 15 september
Montage östra långsida:          26 september – 23 mars 2025
Demontering södra gavel:      12 augusti- 25 augusti
Renovering södra gavel:        26 augusti- 20 oktober
Montage södra gavel:            21 oktober – 29 december
Demontering norra gavel:      16 december – 29 december
Montering norra gavel:          2 januari 2025 – 28 februari
Demontering västra långsida:      13 februari 2025 – 16 mars
Montage västra långsida:             10 februari 2025 – 11 juli

Herrgårdsvägen 24-26

Tidplan är ännu inte upprättad. Framtagning av konstruktionsritningar pågår som kommunen sedan har som underlag för att ge startbesked. Bygglov har erhållits, men startbesked behövs för att kunna börja produktion och ta fram en tidplan.