Nycklar & Låssystemet

Samtliga ytterdörrar, ingångar till källargångar samt tvättstugor är utrustat till ett elektroniskt låssystem där du behöver använda en nyckeltag för att öppna. En nyckeltag är det samma som en nyckel och ska därför lämnas till nya lägenhetsinnehavaren vid lägenhetsöverlåtelse.

Extra nyckeltag räknas som extra nyckel och återlöses ej utan tillfaller nya lägenhetsinnehavaren på samma sätt som extra nyckel till lägenhetsdörren. Får ni fel på en nyckeltag eller behöver köpa en extra nyckel till lägenheten eller en extra nyckeltag så kan du kontakta Väsby lås för hjälp. Nedan följer anvisningar på hur du ska göra i olika sammanhang:

Återaktivering i samband med lägenhetsöverlåtelse

I samband med en lägenhetsöverlåtelse måste du som ny boende i föreningen inom 30 dagar återaktivera dina nyckeltaggar för att de även fortsättningsvis ska fungera. Detta görs av säkerhetsskäl för att säkerställa att du mottagit samtliga nyckeltaggar du har rätt till. För att återaktivera nyckeltaggarna gör du på följande sätt:

 • Ta med samtliga nyckeltaggar amt lägenhetsinnehavarens legitimation och besök Väsby lås på Dragonvägen 104.
 • Du betalar inget för detta men om du inte utför återaktiveringen kommer samtliga nyckeltaggar att spärras ca. 30 dagar efter lägenhetsöverlåtelsen.

Köp av extra nyckeltag

 • Tag med dig minst en av lägenhetens nyckeltaggar samt lägenhetsinnehavarens legitimation och besök Väsby lås på Dragonvägen 104.
 • Du betalar för din extra nyckeltag enligt gällande prislista hos Väsby lås (ca. 250 kr)

Spärra borttappad nyckeltag

 • Tag med dig lägenhetens samtliga nyckeltaggar samt lägenhetsinnehavarens legitimation och besök Väsby lås på Dragonvägen 104.
 • Det är ingen kostnad för att spärra en nyckeltag men om du inte spärrar taggen och den används av någon på ett otillåtet sätt kan du bli skadeståndsskyldig mot föreningen då du ansvarar för dina nyckeltaggar.

Ny nyckel till föreningens vägbommar och behållare för matavfall/hushållssopor

Om du har kvar orginal-låset av märket KABA i din lägenhetsdörr passar även din lägenhetsnyckel till dessa lås. Om du eller en tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås till lägenhetsdörren och inte sparat nycklarna till detta lås behöver du en separat nyckel. Denna nyckel tillhandahålls av Väsby lås. Tag med dig en nyckeltag till din lägenhet (som bevis på att du är bosatt i Brf Vilunda) samt lägenhetsinnehavarens legitimation och besök Väsby lås på Dragonvägen 104.

Ny nyckel till föreningens cykelrum och vissa förrådsutrymmen

Herrgårdsvägen 10-18 använder du samma nyckel som till vägbommar och behållare för matavfall (av märket KABA, se ovan) för att komma in i utrymmen för cykelrum. Vid en lägenhetsöverlåtelse ska denna nyckel överlämnas till nästa lägenhetsinnehavare.

Herrgårdsvägen 24-34 använder du samma nyckel som till vägbommar och behållare för matavfall (av märket KABA, se ovan) för att komma in i vissa förrådsutrymmen (t.ex. skyddsrum). Parkering av cyklar sker på avsedd plats i källargångarna dit din nyckeltag också går.

Herrgårdsvägen 87-103 är låsen till cykelrum och matkällare samma som till äldre innerdörrar (så kallad Nyckel 404-2 från ASSA ABLOY). Vid en lägenhetsöverlåtelse ska denna nyckel överlämnas till nästa lägenhetsinnehavare.

Om du inte fått en nyckel till dessa utrymmen eller önskar fler hänvisar vi till Väsby lås på Dragonvägen 104. Meddela dem att du kommer från Brf Vilunda.

Köpa ny lägenhetsnyckel

 • Enligt föreningens stadgar ansvarar du själv för låset till lägenhetsdörren och tillika de nycklar som tillhör lägenheten. Det är därför fritt att kopiera dina nycklar hos valfri låsbutik, men närmast från föreningen är Väsby lås på Dragonvägen 104. Kostnad för extra lägenhetsnyckel är ca. 400 kr beroende på typ av nyckel.

Nycklar vid hyra av varmgarage

 • När du fått avtal på nytt varmgarage (avtal skrivs via HSB Stockholm) tar du med dig ditt hyresavtal samt lägenhetsinnehavarens legitimation och besöker Väsby lås på Dragonvägen 104.
 • För ett varmgarage får du låna 2 nycklar som ska återlämnas till Väsby lås efter avslutad hyra.
 • Önskar du extra nyckel betalar du en administrationsavgift på ca. 180 kr (nyckeln ägs dock av föreningen och ska alltid lämnas tillbaka vid hyresperioden slut)

Nycklar vid hyra av kallgarage

 • Styrelsen ansvarar för nycklar till kallgarage. Boka en tid med via mail (info@brfvilunda.se) så snart du fått ditt nya avtal.

Nyckel till elstolpe vid hyra av parkeringsplats

 • Nyckel till elstolpe tillhandahålls av Väsby lås. Tag med dig ditt hyresavtal för din parkeringsplats samt lägenhetsinnehavarens legitimation och besök Väsby lås på Dragonvägen 104.

Nyckeltag till tvätthall och smörjhall

 • Kortläsaren för tvätthall samt smörjhall är inte anslutet till samma systemet som portarna utan kräver separat nyckeltag som ni får av styrelsen när ni tecknar avtal för tvätthallen. Boka en tid med någon i styrelsen så snart du fått ditt nya avtal.

Så fungerar porttelefonen när ni får gäster

Porttelefonen är programmerad med det telefonnummer som ni angav vid överlåtelse av lägenheten. Önskar du byta telefonnummer kan du själv göra detta genom att hålla upp din nyckeltag mot informationstavlan i din entré och sedan följa anvisningarna.

För att ringa på porttelefonen går du tillväga på följande sätt:

 • Tryck på knappen som displayen pekar ut “SÖK EFTERNAMN” (till höger om displayen)
 • Välj första bokstaven i efternamnet och tryck på knappen till höger om bokstaven
 • Namn visas nu, bläddra med pilarna
 • Ring önskat namn genom att trycka på knappen till höger om namnet

Porttelefonen fungerar på detta sätt mellan 06:00 – 21:00. Övrig tid kan den som besöker dig ringa på porttelefonen genom att knappa in ditt telefonnummer som ligger inlagt i porttelefonen och sedan trycka OK. För att sedan öppna när någon ringer dig på porttelefonen trycker du på 5 eller * (stjärna) på din telefon. Om du inte önskar släppa in den som ringer avslutar du samtalet.

Ändra telefonnummer som porttelefonen ringer till

Du kan själv ändra telefonnummer som porttelefonen ska ringa till. Detta gör du genom att logga in med din nyckeltag på informationstavlan i din entré. Därefter klickar du på ”inställningar” och sedan ”ändra” under porttelefon.

Ändra namn i porttelefonen eller på informationstavlan

Det är alltid lägenhetsinnehavarens namn som ska stå i porttelefonen och på informationstavlan i entrén, även om du hyr ut din lägenhet i andra hand. I samband med en lägenhetsöverlåtelse programmeras porttelefonen och informationstavlan med det namn och telefonnummer som angivits i de handlingar som skickats till föreningens förvaltare Renew Service.

I porttelefonen är det tillåtet att ha ett extra namn/telefonnummer (maximalt två nummer totalt). För att lägga in ett extra namn gör du en anmälan till föreningens förvaltare Renew Service via appen Renew CTRL eller på tel. 08-34 38 00. Observera att det är du som lägenhetsinnehavare som kommer att måsta betala för administrationen kring detta.