Parkering

Föreningen har 177 st. parkeringsplatser utomhus, 53 st. kallgarage, 56 st. varmgarage och 8 st. MC-platser i varmgarage. Observera att garagen inte är avsedda som förråd och rättigheten till garaget upphör om det används som förråd.

Eftersom önskemålen om garage och parkeringsplatser är många får max ett garage eller en parkeringsplats per hushåll hyras, dvs. maximalt en bilplats per hushåll. Om ett hushåll innehar en parkeringsplats och senare tilldelas ett garage, sägs parkeringsplatsen upp. Det finns även en kölista som varje lägenhetsinnehavare får ställa sig i när man anmäler önskemål. En kostnad tas ut när man ställer sig i kö för parkering.

Om du önskar ställa dig i kö för hyra av en bilplats kontaktar du Renew Service kontor under dagtid. Renew Service kan även hjälpa dig att svara på frågor om aktuell hyreskostnad för den plats du önskar hyra. Samtliga parkeringsplatser och garage är indelade i olika områdeskoder för att det ska vara lättare att hitta dem. Här kan du ladda ner en karta och själv se vart den plats du blivit erbjuden finns eller om du endast önskar plats i ett specifikt område:

Motorvärmare och laddning av elbil vid parkeringsplatser utomhus

Vid de flesta parkeringsplatser utomhus finns uttag med kontakt typ 2 för laddning av elbil samt ett vanligt så kallat suchuko-uttag avsett för motorvärmare. Kostnaden för den el som du förbrukar på dessa uttag är om inte annat meddelats samma per kWh som den el du förbrukar i lägenheten. Förbrukningen sammanställs och debiteras på kommande avgiftsavi från föreningen. För att aktivera styrning av dina uttag går du tillväga på följande sätt:

  1. Ladda ner appen Zpark till din smartphone eller surfplatta.
  2. Följ instruktionerna i appen för att registrera dig som en användare.
  3. När du registrerat dig måste du lägga till din Zpark, dvs. din plats/el-stolpe i appen. Detta gör du genom att trycka på + i övre högre hörnet i appen och sedan skriva in det Zpark-ID som står angivet på den el-stolpe som tillhör din parkeringsplats.
  4. Efter att du registrerat din el-stolpe behöver du även skriva in en personlig accesskod innan du kan börja använda uttagen. Denna accesskod får du av föreningens förvaltare Renew Service i samband med att du blir tilldelad din parkeringsplats.
  5. När du angett en korrekt accesskod ansluter du till din parkeringsplats.

Efter detta har du anslutit appen mot din elstolpe och kan därmed styra dina uttag via din smartphone eller surfplatta. Uttaget för laddning av elbil är endast avsedda för underhållsladdning och kapaciteten kan variera beroende på hur mycket ström som förbrukas i övrigt i området.

Laddplats för samtliga medlemmar

Vid parkeringsplatserna mitt emot Herrgårdsvägen 22 (fastighetsskötarlokalen) finns två platser där föreningens samtliga medlemmar kan ladda sin elbil. För att starta laddning på dessa platser använder du appen Zpark som du laddar ner till din smartphone eller surfplatta och följer sedan anvisningarna för att registrera dig och det uttag du önskar använda. Till skillnad från uttagen som finns vid de förhyra platserna så betalar du här din laddning direkt via appen. Efter registrering måste du även utföra följande:

  1. Klicka på inställningar (kugghjulet längst upp till höger)
  2. Välj ”Betala” och sedan ”Betalningsmetoder”
  3. Tryck på + och följ sedan anvisningarna för att lägga till en betalningsmetod

Mer information om elstolparna

Om du önskar mer detaljerad information om hur du använder appen Zpark uttagen för motorvärmare eller elbilsladdning kan du ladda ner Zpark användarhandbok nedan.