Tvätt & Smörjhall

En tvätthall och en smörjhall finns inom Brf Vilunda, avsedda för oss boende. För att kunna nyttja någon av dessa lokaler måste ett kontrakt tecknas med föreningen. När kontrakt har tecknats så programmerar fastighetsskötaren en nyckeltag så att tillträde blir möjligt.

En mindre avgift tas ut per månad för möjligheten att utnyttja hallarna. Avgiften ska täcka driftskostnaderna. Kontakta Renew Service för information om pris och för att teckna avtal.

Hallarna används enligt ett system att man bokar tid på lista i en kalender som finns i lokalen. Där noterar du ditt pass med namn och lägenhetsnummer. Regler i övrigt finns uppsatta i hallarna. Även här finns en tidsgräns kvällstid och en timer som bryter strömmen. Om något är trasigt kontaktas i vanlig ordning felanmälan.