Boulebana

Föreningen äger en egen boulebana som får utnyttjas fritt av alla medlemmar. Banan ligger på Lidmans allé, mittemellan hög & låghusen. Behöver du klot att spela med kan du låna det utan kostnad när du önskar spela. Det enda du behöver göra för att boka kloten är att ta kontakt med Solveig Stjernmo på tel. 070-337 31 38 som för närvarande är ansvarig för kloten.

Boule är en social och mycket enkel sport att lära sig. Man börjar med att dela upp sig i två lag. Väljer ni att spela en mot en eller två mot två använder ni tre metallklot var, medan om ni spelar tre mot tre endast har två klot per person. Spelet börjar med att ett av lagen kastar ut en liten boll, i dagligt tal kallat ”lillen”. Sedan kastar samma lag ut ett klot och försöker komma så nära ”lillen” som möjligt. Huvudregeln är att det lag som inte är närmast ”lillen” spelar nästa klot. I vilken ordning man spelar sina klot inom laget avgör man själv. Det finns med andra ord ingen speciell turordning. Den uppkomna situationen avgör vem i laget som spelar. När alla kastat sina klot ska poängen räknas. Varje kula är värd ett poäng. Man får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare ”lillen” än motståndarens bästa kula. Ett lag kan alltså få 1 – 6 poäng per omgång (1 – 3 poäng om man spelar en mot en). Därefter börjar en ny omgång tills att något lag kommit upp i 13 poäng och därmed vinner matchen.

Detta är reglerna i all enkelhet. Om ni vill veta mer ingående hur Boule spelas rekommenderar vi att ni tar en titt på Svenska Bouleförbundets sida.