Lägenhetsnummer

Samtliga lägenheter i föreningen har två olika lägenhetsnummer:

  • Ett av lägenhetsnumren är ett internt nummer som används inom föreningen vid t.ex. felanmälan eller kontakt med styrelsen och vår förvaltare. Detta nummer är unikt för varje lägenhet i hela föreningen (exempelvis 348).
  • Det andra numret är ett fyrsiffrigt nummer som används av lantmäteriet och skatteverket. Detta nummer är endast unikt på just din adress. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén räknas det som entréplan. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols med 1102, 1103 etc.

Som exempel ska lägenhetsnummer 1101 i detta fallet bara användas mot skatteverket som har hand om mantalsskrivningsadresser och vid t.ex. adressändring. 1101 i kombination med adressen är den exakta adressen för bostaden och är registrerad hos lantmäteriet. 348 i detta fallet är det lägenhetsnummer som den boende alltid ska referera till vid felanmälningar och som vi använder i föreningens interna lägenhetsregister.

1101 finns i alla hus, men inte 348! Vill du veta vilka lägenhetsnummer som tillhör just dig finns detta angivet på informationstavlan i din entré.