Skyddsrum

De flesta skyddsrum som finns i föreningen används idag för andra ändamål, exempelvis som cykelrum eller förråd för boende. Vissa skyddsrum används också som fastighetsförråd av föreningen och kan vara låsta med ett hänglås. Detta är helt i sin ordning då skyddsrummen i fredstid får vara utformade för att kunna användas för andra ändamål. Ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap har fastighetsägaren 48 timmar på sig att ge tillträde och ställa iordning skyddsrummen så att de kan användas som skyddsrum.

I närhet till skyddsrummen har föreningen även ett separat förråd med nödvändig utrustning som kan behövas. Om du vill veta mer om exakt vart ditt närmaste skyddsrum finns rekommenderar vi att besöka MSB:s hemsida, www.msb.se där det finns en skyddsrumskarta att ta del av. För att hitta skyddsrum så är ingången även märkt med skyddsrumskylt.