Stadgar & Ordningsregler

Stadgar

Här kan du ladda ner Brf Vilundas stadgar (antagna första gången 2023).

Lägenhetens underhåll

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera lägenheten vid behov. Vi rekommenderar att du tar del av följande dokument som HSB skrivit där du får svar på de vanligaste frågorna kring just regler kring lägenhetens underhåll:

Övriga ordningsregler

Vi har några enkla ordningsregler för att vi alla ska trivas i vår förening. Följande ordningsregler förutom det ansvar man har rörande sin lägenhet gäller i vår förening.

Regler som gäller våra balkonger och uteplatser:
 • Matning av fåglar får ej ske på balkongerna.
  Tänk på att grannen kan få onödigt med skräp på sin balkong.
 • Släng inte fimpar eller annat skräp ut från balkongen eller uteplatsen.
  Fimpar kan förutom att de skräpar ner även orsaka brand.
 • Sätt inga blomlådor eller annat löst på utsidan av balkongerna.
 • Föreningen tillåter inte montering av parabol eller AC på balkonger eller husets fasad.
 • Brandfarligt material får ej förvaras på balkonger eller uteplatser.
 • Tänk på att uteplatsen är en del av vår omgivning. Håll den fräsch och städad så bidrar du till en trivsam boendemiljö även för dina grannar.
Regler som gäller våra källargångar och trapphus:

Inga saker får ställas i våra källargångar eller trapphus. De skall hållas fria av brandsäkerhet. Allt som står utanför de arrangerade förrådsutrymmen som finns kommer att tas tillvara och efter en lagringstid slängas, även hallmattor utanför lägenhetsdörren är av säkerhetsskäl inte tillåtet. Bortforsling debiteras den som förvarat saker i källargång eller trapphus.

Regler som gäller vårt miljörum:
 • Inga möbler eller andra stora saker inte kan läggas i container av utrymmesskäl. Ett hushåll får inte fylla container så att inte andra kan slänga sina saker.
Regler som gäller i bostaden:

När ni spelar musik eller har fest, så tänk på era grannar eftersom det är lyhört i våra hus. Sänk gärna basen lite, eftersom dessa toner tränger igenom väggar, tak och golv mycket mer än andra toner.

Om ni någon gång planerar för en livligare tillställning, sätt gärna upp information om detta i god tid genom att tejpa upp en lapp i porten, så har grannarna mer överseende.

Regler som gäller i yttre miljö:

Gå inte i rabatter, planteringar eller genom buskar om ni t.ex. ska till er parkering.