Sopor

Hushållssopor

Boende vid Herrgårdsvägen 10-18, kastar hushållssoporna i sopnedkasten som är belägna utanför varje port. Resterande hus har nedgrävda sopbehållare utanför husen. Glasflaskor samt tidningspapper kastas i återvinningscontainer vid grovsoprummet (beläget intill Lidmans Allé), alternativt i container på annan avsedd plats i kommunen. I närhet till varje port finns även mindre sopkorgar med askfat för cigarettfimpar uppställda. Dessa är endast avsedda för just cigarettfimpar och mindre skräp.

Grovsopor

I föreningen finns ett grovsoprum som är beläget vid garageplatserna i närhet till Lidmans Allé. Alla boende i föreningen har tillträde genom sin nyckelbricka som även går till entrédörren. Aktuella öppettider finns anslaget vid grovsoprummet. Vitvaror, elektronikskrot, byggvaror eller större möbler får dock inte lämnas som grovsopor. Dessa sopor kan lämnas kostnadsfritt hos SÖRAB.