Sopor

Hushållssopor

Samtliga hus i föreningen har nedgrävda sopbehållare på gångavstånd från varje hus. Vissa behållare är försedda med lås. Saknar du nyckel till behållarna kontaktar du Väsby lås som administrerar över föreningens nycklar. Tag med dig en nyckeltag till din lägenhet (som bevis på att du är bosatt i Brf Vilunda) samt lägenhetsinnehavarens legitimation och besök Väsby lås på Dragonvägen 104.

Glasflaskor samt tidningspapper kastas i återvinningscontainer vid föreningens miljörum (beläget intill Lidmans Allé), alternativt i container på annan avsedd plats i kommunen. I närhet till varje port finns även mindre sopkorgar med askfat för cigarettfimpar uppställda. Dessa är endast avsedda för just cigarettfimpar och mindre skräp.

Matavtall

Brf Vilunda tillämpar matavfallsinsamling. Detta innebär att allt matavfall ska sorteras i speciella matavfallspåsar och därefter slängas i avsedd behållare. Behållare för matavfall finns placerade på följande platser i föreningen:

Behållare hittas på kortsidan mot Herrgårdsvägen:
 - Herrgårdsvägen 10
 - Herrgårdsvägen 12
 - Herrgårdsvägen 16

Behållare hittas intill entrén:
 - Herrgårdsvägen 24
 - Herrgårdsvägen 32
 - Herrgårdsvägen 34
 - Herrgårdsvägen 91
 - Herrgårdsvägen 103

Det är mycket viktigt att endast matavfall i avsedda matavfallspåsar slängs i dessa behållare då föreningen annars får böta stora belopp för felsortering. Alla behållare för matavfall är försedda med lås. Saknar du nyckel till behållarna kontaktar du Väsby lås på Dragonvägen 104.

Behöver du fler matavfallspåsar finns detta att hämta i vårt miljörum intill Lidmans Allé. Miljörummet öppnar du genom att använda din nyckelbricka.

Miljörum

I föreningen finns ett miljörum som är beläget vid garageplatserna i närhet till Lidmans Allé. Alla boende i föreningen har tillträde alla dagar mellan 6:00 – 21:00 genom sin nyckelbricka som även går till entrédörren. Observera att exempelvis farligt avfall, vitvaror, byggvaror eller större möbler INTE får lämnas i miljörummet. Exempel på övrigt material som INTE får slängas i miljörummet är:

  • Möbler som inte skruvats isär
  • Vitvaror (t.ex. kyl, frys, disk/ tvättmaskin)
  • Byggmaterial (t.ex. kakel, klinker)
  • Större elektronikprodukter
  • Paraboler
  • Mediciner
  • Målarfärg
  • Miljöfarliga ämnen
    (t.ex. rödsprit, lacknafta, tändvätska)

Dessa sopor kan lämnas kostnadsfritt hos t.ex. Smedby återvinningscentral, SÖRAB. För allt övrigt som slängs i miljörummet gäller att inget får ställas direkt på marken! Kartonger ska plattas ihop för att ta så lite plats som möjligt. Är behållarna fulla får inget mer läggas i dem. Om regler inte följs kommer de ökade kostnader som föreningen får på grund av detta att debiteras det hushåll som inte följer reglerna.

Trapphus och övriga gemensamma utrymmen

Stor risk för framkomlighet finns om saker förvaras i trapphus eller källgångar. Alla får vara med och betala borttransport av tex möbler som lämnas i källaren.