Sopor

Hushållssopor

Boende vid Herrgårdsvägen 10-18, kastar hushållssoporna i sopnedkasten som är belägna utanför varje port. Resterande hus har nedgrävda sopbehållare utanför husen. Glasflaskor samt tidningspapper kastas i återvinningscontainer vid grovsoprummet (beläget intill Lidmans Allé), alternativt i container på annan avsedd plats i kommunen. I närhet till varje port finns även mindre sopkorgar med askfat för cigarettfimpar uppställda. Dessa är endast avsedda för just cigarettfimpar och mindre skräp.

Grovsopor

I föreningen finns ett grovsoprum som är beläget vid garageplatserna i närhet till Lidmans Allé. Generellt är grovsoprummet öppet en dag varannan vecka, mellan kl 18.00 – 19.00. Undantag finns och samtliga öppettider finns anslaget vid grovsoprummet. Grovsoprummet är bemannat av frivilliga i föreningen som anvisar vad som får slängas. Vitvaror, elektronikskrot, byggvaror eller större möbler får dock inte lämnas som grovsopor. Dessa sopor kan lämnas kostnadsfritt hos SÖRAB.