Värme, El & Ventilation

Värme

Brf Vilunda har vattenburen uppvärmning av våra lägenheter. Varje värmeelement i din lägenhet har ett vridreglage, så att du själv kan reglera temperaturen. Uppvärmning av lägenheten ingår i din månadsavgift. OBS! Lufta aldrig elementen på egen hand då detta kan ge skador på systemet. Upplever du problem med värmen bör du alltid göra en felanmälan hos föreningens förvaltare Renew Service.

El

Varje lägenhet har en egen elmätare och ett eget abonnemang men är anslutet till Brf Vilundas kollektiva elavtal. Du behöver alltså inte ansöka om något eget elabonnemang utan din elförbrukning debiteras separat från föreningen i samband med din månadsavgift. Du betalar alltså för din egen el-förbrukning.

Ventilation

Varje hus har ett ventilationssystem med centrala fläktar för frånluften. Lägenheterna har individuella system för tilluften, bl.a. genom ventilationsspringor i övre delen av fönsterbågen. Intagen för tilluften bör inte stängas. För att inte rök och matos ska pressas ut i trapphusen har dessa övertryck i förhållande till lägenheterna. Vid eftermontering av spiskåpa rekommenderas att kåpa med kolfilter eller spjäll utan fläkt används.

OBS! Egna fläktar får ej anslutas till ventilationssystemets frånluftsutgångar. Vid felinstallerad fläkt medför detta att all undersökningskostnad som drabbar föreningen måste betalas av den som kopplat fel.