Försäkring

Föreningen är försäkrade via Protector. Det ingår bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i vår förening. Försäkring för t.ex. lösöre måste ni som boende teckna själva med ert hemförsäkringsbolag.

Föreningen har byggnaderna försäkrade till fullvärde. Du måste själv ha en egen hemförsäkring för att skydda det du själv har i bostaden, förrådet och i garaget. Du kan bli ersättningsskyldig för vissa skador på huset om du brustit i aktsamhet eller i ditt underhållsansvar. Försäkringsbolagen erbjuder därför särskilda tillägg, så kallat bostadsrättstillägg, till hemförsäkringen för den som har bostadsrätt och som kan bli ersättningsskyldig till följd av bristande aktsamhet etc. Brf Vilunda har tecknat en sådan tilläggsförsäkring som gäller kollektivt för alla medlemmar i föreningen. Du behöver alltså inte själv teckna ett sådant bostadsrättstillägg, men vi rekommenderar att ni ändå dubbelkollar detta när ni tecknar er hemförsäkring då villkoren kan vara olika mellan olika försäkringsbolag.

Observera dock att ni i och med detta i vissa fall kan bli tvungen att betala två självrisker vid större skada om både föreningens försäkring samt er egen hemförsäkring behöver utnyttjas och om ni då har er privata hemförsäkring hos annat försäkringsbolag än det föreningen har avtal med.