Parkering

Föreningen har 160 parkeringsplatser (inklusive gästparkeringar) och 116 garageplatser. Garagen är inte avsedda som förråd och rättigheten till garaget upphör om det används som förråd.

Eftersom önskemålen om garage och parkeringsplatser är många får max ett garage eller en parkeringsplats per hushåll hyras, dvs. maximalt en bilplats per hushåll. Om ett hushåll innehar en parkeringsplats och senare tilldelas ett garage, sägs parkeringsplatsen upp. Det finns även en kölista som varje lägenhetsinnehavare får ställa sig i när man anmäler önskemål. En kostnad tas ut när man ställer sig i kö för parkering.

För aktuellt pris eller om du önskar ställa dig i kö för hyra av en bilplats kontaktar du Renew Service kontor under dagtid.