Inglasning av balkong

På föreningens årsstämma 2020 fick styrelsen i uppdrag att påbörja ett projekt om utbyte av balkonger då dessa börjat bli i mycket dåligt skick. Styrelsen avråder därför inglasning eller andra kostsamma åtgärder av balkonger tills att balkongprojektet är utfört. Planen med detta projekt är att samtliga balkonger i föreningen ska få inglasning när projektet är klart.

Om du trots detta önskar utföra en inglasning på egen hand måste ett bygglov sökas hos kommunen. Efter att detta blivit godkänt så måste ett avtal tecknas mellan dig och föreningen. Detta avtal går i korta drag ut på att du är skyldig att återställa vid ägarbyte om den nya ägaren inte önskar inglasningen och att du är skyldig att  se till att föreningen kan göra underhåll som föreningen är skyldig till. Hela avtalet kan du ladda ner här:

Fullständigt ifyllt avtal lämnas i föreningens brevlåda vid Herrgårdsvägen 28.