Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand gäller särskilda bestämmelser. Du måste ha tillstånd i förväg av styrelsen för andrahandsuthyrning och en andrahandsuthyrning får inte utföras med syfte att tjäna pengar. Andrahandsuthyrning beviljas maximalt ett år i taget. Skäl för att hyra ut i andra hand är exempelvis:

 • Arbete eller studier på annan ort
 • Tillfällig vistelse utomlands eller på annan ort
 • Vård av anhörig
 • Provsamboende
 • Inför pension
 • Intagen på vårdinrättning på grund av ålder eller sjukdom
 • Intagen på fängelse
 • Bereda närstående bostad under en period
 • Svårt att sälja
 • Efter försäljning i avvaktan på nytt tillträde

Innan du gör en ansökan rekommenderar vi att du läser igenom följande dokument som HSB skrivit där det står mer om giltiga skäl för uthyrning och varför det är viktigt att ha ett färdigt tillstånd från styrelsen innan uthyrningen påbörjas:

Ansökan

Om du avser hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ladda ner följande blankett för att söka tillstånd på:

 1. Skriv ut, fyll i blanketten och skriv under den.

 2. Blanketten skickas till Renew Service för granskning.
  Adress finns angivet på blanketten.

 3. Beslut om andrahandsuthyrning kommer att fattas så snart som möjligt om inga hinder föreligger, men räkna med en behandlingstid på minst sex veckor. Detta betyder att du behöver vara ute i god tid med din ansökan.

När din andrahandsuthyrning påbörjas kan du själv sätta en extra namnetikett på din lägenhetsdörr med namn på den som hyr lägenheten, men tänk på att det fortfarande är du som står som lägenhetsinnehavare och därmed ansvarig för din lägenhet. Namn på lägenhetsinnehavaren måste alltid vara synlig på lägenhetsdörren och byts inte i porttelefonen eller på informationstavlan i din entré.


När du hyr ut i andra hand har du fortfarande ett ansvar för lägenhetens skick och att avgiften betalas i tid, det är fortfarande du som står som lägenhetsinnehavare. Vi rekommenderar att du även tar del av följande dokument som juristerna på HSB skrivit där du får svar på de vanligaste frågorna kring just att hyra ut/upplåta i andra hand: