Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand gäller särskilda bestämmelser. Andrahandsuthyrning kan t.ex. beviljas om man studerar på annan ort, tillfälligt jobbar på annan ort eller vill ”provbo” med sin partner. Maximalt beviljas andrahandsuthyrning under ett år i taget. Du måste ha tillstånd i förväg av styrelsen för andrahandsuthyrning. Om du avser hyra ut din lägenhet i andra hand måste du göra följande:

  1. Ladda ner blankett för att söka tillstånd på.
  2. Skriv ut, fyll i blanketten och skriv under den.
  3. Blanketten skickas till Renew Service för granskning.
    Adress finns angivet på blanketten.
  4. Beslut om andrahandsuthyrning kommer att fattas så snart
    som möjligt om inga hinder föreligger, men räkna med en behandlingstid på minst en månad. Detta betyder att du behöver vara ute i god tid med din ansökan.