Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand gäller särskilda bestämmelser. Andrahandsuthyrning kan t.ex. beviljas om man studerar på annan ort, tillfälligt jobbar på annan ort eller vill ”provbo” med sin partner. Maximalt beviljas andrahandsuthyrning under ett år i taget. Du måste ha tillstånd i förväg av styrelsen för andrahandsuthyrning. Om du avser hyra ut din lägenhet i andra hand måste du göra följande:

  1. Ladda ner blankett för att söka tillstånd på:
    Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning
  2. Skriv ut, fyll i blanketten och skriv under den.
  3. Blanketten skickas till Renew Service för granskning.
    Adress finns angivet på blanketten.
  4. Beslut om andrahandsuthyrning kommer att fattas så snart
    som möjligt om inga hinder föreligger, men räkna med en behandlingstid på minst sex veckor. Detta betyder att du behöver vara ute i god tid med din ansökan.

När din andrahandsuthyrning påbörjas kan du själv sätta en extra namnetikett på din lägenhetsdörr med namn på den som hyr lägenheten, men tänk på att det fortfarande är du som står som lägenhetsinnehavare och därmed ansvarig för din lägenhet. Namn på lägenhetsinnehavaren måste alltid vara synlig på lägenhetsdörren och byts inte i porttelefonen eller på informationstavlan i din entré.

När du hyr ut i andra hand har du fortfarande ett ansvar för lägenhetens skick och att avgiften betalas i tid, det är fortfarande du som står som lägenhetsinnehavare. Vi rekommenderar att du tar del av följande dokument som juristerna på HSB skrivit där du får svar på de vanligaste frågorna kring just att hyra ut/upplåta i andra hand: