Samlad mäklarinformation

Allmänt om föreningen

  • Husen i föreningen byggdes 1958-1963
  • Föreningens juridiska namn är HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby med organisationsnummer 714800-2087
  • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening

Inför ett godkänt medlemskap

Innan ett medlemskap kan godkännas av styrelsen krävs en godkänd tillsyn samt ett signerat dokument från köparen om att de köper lägenheten i avseende att bosätta sig permanent i bostaden (i enighet med föreningens stadgar §5). Det är därför viktigt att säljaren bokar en tid för tillsyn så snart som möjligt efter att köpehandlingar signerats i och med att åtgärder kan komma att behöva göras även efter tillsynen innan den kan godkännas. Tidsbokning görs via föreningens förvaltare Renew Service, tel. 08-34 38 00 eller via e-post: info@renewservice.se. Dokument som ska signeras av köparen tillhandahålls också av föreningens förvaltare Renew Service och en signering sker om möjligt digitalt med hjälp av Bank-ID.

Styrelsen har satt samman ett dokument med väldigt kortfattad med viktig information som alla nya medlemmar bör ta del av. Vi rekommenderar att du som mäklare ger köparen kännedom om detta i samband med överlåtelsen:

Avgiften

Årsavgiften ska täcka föreningens löpande kostnader. Styrelsen upprättar en budget varje år i slutet av november, i samband med den beslutar styrelsen om avgiften ska förändras. Styrelsen har som mål att höja avgiften med några procent per år för att bland annat täcka ökade räntekostnader. En uppskattning är att höjning under kommande åren kommer att ligga på ca. 5% per år men innan budgeten för nästa är är lagd kan styrelsen inte svara på hur stor höjningen blir. I avgiften ingår:

  • Bredband (upp till 100 Mbit från Tele2 via Fiber-LAN eller Fiber-Koax) – Boende måste själv beställa detta från Tele2 (tel. 90 222) och säljaren måste även avsluta sitt abonnemang vid avflyttning
  • TV (digitalt standardutbud från Tele2)
  • Värme
  • Kall och varmvatten
  • Gemensam tvättstuga (bokas via appen ”Aptus Home” på mobiltelefon eller via informationstavla i entrén)

Parkering

Föreningen har totalt 160 parkeringsplatser och 116 garage (varm och kallgarage). Ingen plats är dedikerad till en lägenhet utan boende måsta alltid ställa sig i kö för att få en plats när det blir ledigt. När boende ställer sig i kö för parkering tas en köavgift på för närvarande 500 kr ut. Uppskattad kötid är för närvarande några månader men varierar bland annat beroende på hur många överlåtelser som sker. Vi rekommenderar nyinflyttade som önskar bilplats att så snart som möjligt efter inflyttning kontakta föreningens förvaltare Renew Service, tel. 08-34 38 00, för att ställa sig i kö.

Nycklar och nyckelbrickor

Totalt ska minst tre nyckeltaggar finnas till varje lägenhet men om säljaren köpt fler eller kopierat extra nyckeltaggar eller dörrnycklar ska även dessa överlämnas till köparen. I samband med en lägenhetsöverlåtelse måste samtliga nyckeltaggar återaktiveras inom 30 dagar efter att inflyttning skett för att fortsatt fungera till entrédörr och källare. Återaktivering av nyckeltaggar utförs genom att boende några dagar efter överlåtelsen tar med sig samtliga nyckeltaggar till Väsby lås på Dragonvägen 104.

Hemförsäkring

Vanlig hemförsäkring och försäkring för lösöre måste varje lägenhetsinnehavare alltid ansvara för att teckna själv. Föreningen har inte kollektivt bostadsrättstillägg vilket betyder att detta även måste tecknas till lägenhetsinnehavarens egen hemförsäkring.

El

Brf Vilunda har ett kollektivt avtal på EL vilket betyder att lägenhetsinnehavaren inte behöver teckna något eget EL-abonnemang. Hur mycket EL som förbrukas i hushållen mäts och kommer sedan att debiteras på månadsavgiften. Månadsavgiften debiteras kvartalsvis och EL-förbrukningen kommer därmed att fördelas jämt på tre månadsavier. Observera att det är upp till köpare och säljare att själva komma överens om att dela upp denna kostnad sinsemellan om det behövas i samband med en lägenhetsöverlåtelse.

Ritningar

Styrelsen har inga aktuella ritningar för respektive lägenhet att erbjuda.

Förmåner i föreningen

I föreningen finns bastu, övernattningsrum, och föreningslokal som bokas mot en mindre kostnad. Föreningen har även en tvätt & smörjhall för bil att hyra. Extra förråd finns att hyra om det förråd som ingår till lägenheten inte räcker till.
Vid Herrgårdsvägen 14 finns en bouleplan och utanför Herrgårdsvägen 34 finns en grillplats belägen som är fria att använda för föreningens medlemmar. Brf Vilunda är även en HSB-förening och får därmed ta del av många av HSB:s rabatter.

Planerade större projekt

Föreningens styrelse är aktiva och arbetar stadigt med förbättringar i föreningen.

Styrelsen ser över behovet och möjligheterna att installera uttag för elbilar i främst kallgaragen, men tills vidare finns två parkeringsplatser utomhus reserverade där samtliga medlemmar i föreningen tillfälligt kan parkera och ladda sin elbil.

Ett stort projekt som pågår är balkongprojektet. Mer om projektet finns att läsa på annan plats på hemsidan.

Stamspolning i alla lägenheter sker våren 2024.

OVK har påbörjats och beräknas vara klart under våren 2024, då alla avvikelser rättats till.