Samlad mäklarinformation

Allmänt om föreningen

  • Husen i föreningen byggdes 1958-1963
  • Föreningens juridiska namn är HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby med organisationsnummer 714800-2087
  • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening

Avgiften

Ingen framtida avgiftshöjning är planerad men detta beslutas om efter styrelsens budgetmöte som hålls i november varje år. I avgiften ingår:

  • Bredband (upp till 100 Mbit från Tele2 via Fiber-LAN eller Fiber-Koax) – Boende måste själv beställa detta från Tele2 (tel. 90 222) och säljaren måste även avsluta sitt abonnemang vid avflyttning
  • TV (digitalt standardutbud från Tele2)
  • Värme
  • Kall och varmvatten
  • Gemensam tvättstuga (bokas via appen ”Aptus Home” på mobiltelefon eller via informationstavla i entrén)

Parkering

Föreningen har totalt 160 parkeringsplatser och 116 garage (varm och kallgarage). Ingen plats är dedikerad till en lägenhet utan boende måsta alltid ställa sig i kö för att få en plats när det blir ledigt. När boende ställer sig i kö för parkering tas en köavgift på för närvarande 500 kr ut.

Nycklar och nyckelbrickor

Totalt ska minst tre nyckeltaggar finnas till varje lägenhet men om säljaren köpt fler eller kopierat extra nyckeltaggar eller dörrnycklar ska även dessa överlämnas till köparen. I samband med en lägenhetsöverlåtelse måste samtliga nyckeltaggar återaktiveras inom 30 dagar efter att inflyttning skett för att fortsatt fungera till entrédörr och källare. Återaktivering av nyckeltaggar utförs genom tidsbokning efter överlåtelse hos föreningens förvaltare Renew Service, tel. 08-34 38 00.

Hemförsäkring

Vanlig hemförsäkring och försäkring för lösöre måste varje lägenhetsinnehavare alltid ansvara för att teckna själv. Föreningen har inte kollektivt bostadsrättstillägg vilket betyder att detta även måste tecknas till lägenhetsinnehavarens egen hemförsäkring.

El

Brf Vilunda har ett kollektivt avtal på EL vilket betyder att lägenhetsinnehavaren inte behöver teckna något eget EL-abonnemang. Hur mycket EL som förbrukas i hushållen mäts och kommer sedan att debiteras på månadsavgiften. Månadsavgiften debiteras kvartalsvis och EL-förbrukningen kommer därmed att fördelas jämt på tre månadsavier. Observera att det är upp till köpare och säljare att själva komma överens om att dela upp denna kostnad sinsemellan om det behövas i samband med en lägenhetsöverlåtelse.

Ritningar

Styrelsen har inga aktuella ritningar för respektive lägenhet att erbjuda.

Förmåner i föreningen

I föreningen finns bastu, övernattningsrum, och föreningslokal som bokas mot en mindre kostnad. Föreningen har även en tvätt & smörjhall för bil att hyra. Extra förråd finns att hyra om det förråd som ingår till lägenheten inte räcker till.
Vid Herrgårdsvägen 14 finns en bouleplan och utanför Herrgårdsvägen 34 finns en grillplats belägen som är fria att använda för föreningens medlemmar. Brf Vilunda är även en HSB-förening och får därmed ta del av många av HSB:s rabatter.

Planerade större projekt

Föreningens styrelse är aktiva och arbetar stadigt med förbättringar i föreningen. Ett stort projekt som för tillfälligt planeras är renovering av vissa fasader samt utbyte av föreningens samtliga balkonger. Styrelsen avråder därför samtliga medlemmar att utföra påkostade förändringar av sina balkonger så som inglasning. Styrelsen ser även över möjligheterna att byta ut allmän belysning till energisnålare LED-belysning.