Att tänka på vid försäljning

Om du planerar att sälja din bostadsrätt i föreningen vill vi påminna om följande:

Boka tillsyn

Innan lägenhetsöverlåtelsen kan godkännas måste en godkänd tillsyn av lägenheten vara utförd. Se därför till att boka tillsynen i god tid innan överlåtelsen, gärna direkt efter att köpehandlingarna undertecknats, så att du även har tid att åtgärda ev. nedslag. Tillsynen utförs av föreningens förvaltare Renew Service, telefon 08-34 38 00 eller via e-post: info@renewservice.se. Vid tillsynen tittar föreningen bara på de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för enligt lag och föreningens stadgar, så som ventilation, element, att brandvarnare finns samt att funktioner som föreningen har försett lägenheten med är hela och fungerar (exempelvis bredband och TV-uttag).

Som bostadsrättshavare har man ett långgående ansvar för lägenhetens skick. Du som säljare kan hållas ansvarig för skador i lägenheten även efter att du har flyttat därifrån. Det ligger därför även i ditt intresse att den som köper lägenheten också gör en ordentlig besiktning av lägenheten för att säkerställa skicket vid försäljningen.

Avsluta internet och telefonabonnemang

Även om du nyttjar föreningens gruppavtal hos Tele2 (tidigare Com Hem) och inte betalat något extra för detta måste abonnemanget avslutas så att nästa lägenhetsinnehavare kan teckna ett nytt abonnemang i sitt namn.

Reglera elen

Månadsavgiften debiteras kvartalsvis och EL-förbrukningen fördelas jämt på tre månadsavier. Det är upp till köpare och säljare att själva komma överens om att dela upp denna kostnad sinsemellan om det behövas i samband med en lägenhetsöverlåtelse.

Reglera bokningskostnader

Utöver elen så kommer även kostnader för ev. bokningar av bastu, föreningslokal och övernattningsrum att debiteras på nästa avgiftavi från föreningen som då kommer att skickas till nya lägenhetsinnehavaren.

Nycklar och nyckelbrickor

Samtliga nycklar och nyckelbrickor till lägenheten och till matavfallsbehållare ska överlämnas till nya lägenhetsinnehavaren. Ev. nycklar till garage ska återlämnas till Renew Service då garageplatsen automatiskt sägs upp i samband med överlåtelsen.

Efter överlåtelsen skett måste den nyinflyttade kontakta Väsby lås för att återaktivera sina nyckeltaggar. Annars kommer de att sluta fungera 30 dagar efter överlåtelsen. Väsby lås finns på Dragonvägen 104 i Upplands Väsby.

Vi påminner också om att göra adressändring och att avsluta/flytta abonnemang som du själv tecknat så som t.ex. större utbud för digital-tv eller fast telefoni.