Att tänka på vid försäljning

Om du planerar att sälja din bostadsrätt i föreningen vill vi påminna om följande:

Boka tillsyn

Innan lägenhetsöverlåtelsen kan godkännas måste en godkänd tillsyn av lägenheten vara utförd. Se därför till att boka tillsynen i god tid innan överlåtelsen så att du även har tid att åtgärda ev. nedslag. Tillsynen utförs av föreningens förvaltare Renew Service, telefon 08-34 38 00 eller via e-post: info@renewservice.se.

Avsluta internet och telefonabonnemang

Även om du nyttjar föreningens gruppavtal hos Tele2 (tidigare Com Hem) och inte betalat något extra för detta måste abonnemanget avslutas så att nästa lägenhetsinnehavare kan teckna ett nytt abonnemang i sitt namn.

Reglera elen

Månadsavgiften debiteras kvartalsvis och EL-förbrukningen fördelas jämt på tre månadsavier. Det är upp till köpare och säljare att själva komma överens om att dela upp denna kostnad sinsemellan om det behövas i samband med en lägenhetsöverlåtelse.

Reglera bokningskostnader

Utöver elen så kommer även kostnader för ev. bokningar av bastu, föreningslokal och övernattningsrum att debiteras på nästa avgiftavi från föreningen som då kommer att skickas till nya lägenhetsinnehavaren.

Nycklar och nyckelbrickor

Samtliga nycklar och nyckelbrickor till lägenheten och till matavfallsbehållare ska överlämnas till nya lägenhetsinnehavaren. Ev. nycklar till garage ska återlämnas till Renew Service då garageplatsen automatiskt sägs upp i samband med överlåtelsen.

Efter överlåtelsen skett måste den nyinflyttade boka tid hos Renew Service för att återaktivera sina nyckeltaggar. Annars kommer de att sluta fungera 30 dagar efter överlåtelsen. Kontakta Renew Service på tel. 08-34 38 00 för att boka tid.

Vi påminner också om att göra adressändring och att avsluta/flytta abonnemang som du själv tecknat så som t.ex. större utbud för digital-tv eller fast telefoni.