Att tänka på vid inflyttning

Det är mycket att tänka på när man flyttar till en ny bostad. Här har vi samlat den viktigaste informationen att tänka på när du flyttar in hos Brf Vilunda. Tänk på lägenheter i Brf Vilunda är till för permanent boende (enligt föreningens stadgar §5). Innan ett medlemskap kan godkännas krävs därför att köparen signerat ett dokument med försäkran om att bostaden ska nyttjas för just permanent boende. Detta dokument tillhandahålls och signeras digitalt i samband med överlåtelsen.

Köparens egen besiktning

Som bostadsrättshavare har du ett långgående ansvar för lägenhetens skick. Bland annat för tätskikt i badrum, golv, säkringsskåp elledningar i lägenhet och liknande (se föreningens stadgar). Föreningen utför en tillsyn av lägenheten innan överlåtelsen men vid tillsynen tittar föreningen bara på de delar av lägenheten som föreningen ansvarar för enligt lag och föreningens stadgar, så som ventilation, element, att brandvarnare finns. Samt att funktioner som föreningen har försett lägenheten med är hela och fungerar (t.ex. bredband och TV-uttag). Det är därför viktigt att även du som ny lägenhetsinnehavare utför en egen och noggrann besiktning av lägenheten för att undvika onödiga kostnader i framtiden.

Felanmälan

Renew Service är föreningens förvaltare som tar emot felanmälningar och administrerar hyra av parkering, garage etc. En felanmälan görs genom att ladda ner och registrera sig i appen Renew CTRL alternativt kontakta Renew Service på telefon 08-34 38 00. Mer information om felanmälan hittar du genom att klicka här.

Porttelefon och nyckelbrickor (taggar)

Föreningen använder nyckelbrickor för att komma in i trapphus, källare samt bokning av t.ex. tvättstuga.

OBS! Nyinflyttade måste inom en månad besöka Väsby lås, Dragonvägen 104 för återaktivering av nyckelbrickorna. Detta görs för att undvika att obehöriga har behörighet till våra fastigheter.

Anmälan om vad som ska stå på lägenhetsdörr, tavla i porten samt i porttelefonen ska ske till Renew Service innan tillträde. Mer information om porttelefon och nyckelbrickor hittar du genom att klicka här.

Internet

Föreningen har gruppavtal för internet vilket ger 100% rabatt på ett abonnemang upp till 100 Mbit hos Tele2. När du flyttar in måste du själv teckna abonnemanget genom att ringa Tele2 på tel. 90 222. Mer information om internetanslutning hittar du genom att klicka här.

El

Föreningen har individuell mätning av el och du kommer att få kostnaden på din förbrukning på kommande månadsavi. Du behöver inte kontakta något elbolag på egen hand.

Försäkring

Bostadsrättstillägg måste tecknas och läggas till på din hemförsäkring. Mer information om försäkring hittar du genom att klicka här.

Stadgar

I en bostadsrättsförening finns stadgar, vilket är föreningens ordningsregler. Om inte dessa följs kan du bli av med rätten att bo i föreningen. Det är därför mycket viktigt att läsa igenom och göra dig införstådd i stadgarna som du hittar genom att klicka här.

Appar

För att underlätta ditt boende rekommenderar vi dig att ladda ner några appar till din mobiltelefon. Mer information om detta finns att hitta genom att klicka här.